Frukostseminarium: Hur ser arbetsmarknaden ut för högskoleutbildade?

12
april

Tid: 12 april kl 09.00-10.00

Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen till en timmes frukostseminarium med Universitetskanslersämbetet! Här presenterar vi den senaste etableringsstatistiken och prognoser för det framtida behovet av högskoleutbildade.

  • Vi visar de senaste uppgifterna om hur det har gått på arbetsmarknaden för de som tagit en examen från grundnivå eller avancerad nivå.
  • Vi gör nedslag i prognoserna för arbetsmarknadsläget 2035 för 38 utbildningar inom sju utbildningsgrupper.
  • Vi gör också en djupdykning i en helt ny rapport om studenter och examinerade på lärarprogrammen och relaterar utvecklingen till prognoserna.

Länk till seminariet skickas ut dagen innan.
Frukostseminariet kommer inte att spelas in.