Seminarium: Pandemin och högskolan

24
mars

Tid: 24 mars 2022, 09:00–10:00

Plats: Digitalt via Zoom

UKÄ presenterar resultaten från regeringsuppdragets tredje delrapportering.

Coronapandemin har under lång tid begränsat högskolornas verksamhet inom undervisning och forskning. UKÄ följer pandemins konsekvenser och vi presenterar nu resultaten från vår tredje delrapport till regeringen. I delrapporten ingår undersökningar av studenternas genomströmning i högskolan under pandemin, de nyutexaminerades ställning på arbetsmarknaden, aktiviteten på campus och utvecklingen av disciplinärenden under 2021.

Välkommen att lyssna och ställa frågor till de utredare som arbetat med uppdraget.

Program

09.00-09.05 Anders Söderholm hälsar välkommen

09.05-09.15 Johan Gribbe. Introduktion och genomströmningen under pandemin

09.15-09.25 Fredrik Svensson. Aktiviteten på campus under vintern 2021–2022

09.25-09.30 Pontus Kyrk. Disciplinärenden under 2021

09.30-09.40 Anna Bengtsson. De nyutexaminerades ställning på arbetsmarknaden

09.40-10.00 Diskussion och frågor. Moderator Annika Pontén

Anmälan

Mer info och anmälan finns på evenemangssidan.

Länk: Här anmäler du dig