Återföringskonferens: Breddad rekrytering

30
mars

Tid: 30 mars 2022, klockan 09.00 – 15.30

Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen till UKÄ:s återföringskonferens för den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering. Vad har vi lärt oss och vad tar vi med oss in i framtiden?

Onsdagen den 30 mars genomför Universitetskanslersämbetet en återföringskonferens med anledning av den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering. Tillsammans med representanter från flera inblandade lärosäten och organisationer går vi igenom vad vi lärt oss och vad tar vi med oss in i framtiden.

Program

Datum: Onsdag den 30 mars 2022
Tid: kl. 9.00 – 15.15
Möteslänk: https://uka-se.zoom.us/j/61214175127

 
9.00 – 9.30    

Välkomna – Anders Söderholm, generaldirektör UKÄ

Inledning – Anna Ekström, utbildningsminister

9.30 – 10.00 

Metod och genomförande – Helene Fröborg, UKÄ

Kunskapsläge snedrekryteringen till högskolan  – Fredrik Svensson, UKÄ

10.00 – 10.10 Paus

10.10 – 10.40

Bedömargruppens yttrande: resultat, slutsatser och rekommendationer – Bo-Anders Jönsson, Lunds universitet, bedömargruppens ordförande

10.40 – 10.45 Paus

10.45 – 12.00

Att arbeta med breddad rekrytering – möjligheter och utmaningar?

Moderator: Ulf Dalnäs, Göteborgs universitet

  • Uppsala universitet, Coco Norén, prorektor
  • Högskolan i Gävle, Gunilla Mårtensson, vicerektor
  • Kungl. Tekniska högskolan, Leif Kari, vicerektor
  • Konstfack, Maria Lantz, rektor
  • Mittuniversitetet, Eva Dannetun, prorektor

12.00 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.10

En skandinavisk utblick – Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi och

Andre Bryntesson, forskningsassistent, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Moderator: Viveka Persson, UKÄ

14.10 – 14.20 Paus

14.20 – 15.10

Panelsamtal: Vad gav utvärderingen och hur går vi vidare?

Moderator: Ulf Dalnäs, Göteborgs universitet

  • Ann Sörlin, docent Umeå universitet och vice ordförande i bedömargruppen för den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering
  • Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet och vice ordförande Sveriges universitets- och högskoleförbund
  • Tuula Kuosmanen, avdelningschef Analysavdelningen, Universitets- och högskolerådet
  • Carina Carlund, ordförande Include, nationellt nätverk för breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning
  • Linn Svärd, ordförande Sveriges Förenade Studentkårer

15.10 – 15.15

Avslutning – Anders Söderholm och Viveka Persson, UKÄ