Seminarium: Högskolan och pandemin

8
december

Tid: 8 december 2021, 09:00–11:00

Plats: Digitalt via Zoom

UKÄ presenterar resultaten från regeringsuppdragets andra delrapportering.

Coronapandemin har under lång tid begränsat högskolornas verksamhet inom undervisning och forskning. UKÄ följer pandemins konsekvenser och vi presenterar nu resultaten från vår andra delrapport till regeringen. I den ingår undersökningar bland annat av hur pandemin har påverkat situationen för studenter och doktorander, den internationella studentmobiliteten och effekterna av övergången till undervisning på distans. Vi ser att den sociala snedrekryteringen till högskolan förstärktes under pandemins första fas. Även forskningen har påverkats på olika sätt.

Välkommen att lyssna och ställa frågor till de utredare som arbetat med uppdraget.

Presentationen

Ladda ner presentationen som pdf Pdf, 881.9 kB.

Program

09.00-09.05 Anders Söderholm hälsar välkommen

09.05-09.15 Johan Gribbe. Introduktion och inflödet till högskolan.

09.15-09.25 Fredrik Svensson. Återgången till och aktiviteten på campus.

09.25-09.40 Oskar Kindberg. Studentspegel om pandemin.

09.40-09.50 Julia Elenäs. Undervisning under pandemin.

09.50-09.55 Diskussion/frågor. Moderator Per Westman.

10.05-10.20 Kristina Tegler Jerselius. Doktorandspegel och VFU.

10.20-10.30 Anna Lundh. Internationell studentmobilitet.

10.30-10.40 Nina Bandmann. Forskningsinfrastrukturer.

10.40-10.45 Johan Gribbe. Avslutning – vad har vi sett?

10.45-11.00 Diskussion/frågor. Moderator Per Westman.

Anmälan

Mer info och anmälan finns på evenemangssidan.

Länk: Här anmäler du dig