Studentdagen 2021

3
december

Tid: 3 december, kl 09.00-12.00

Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen till studentdagen 3 december

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bjuder in dig som är studentkårsaktiv till en digital halvdagskonferens om UKÄ:s verksamhet och hur studentkårerna berörs av vårt arbete. Under dagen får du information och kunskap som är till nytta för studentinflytandet och utbildningsbevakningen men du får också chans till inspel, möjlighet att ställa frågor samt erfarenhetsutbyte mellan kårer.

Under dagen kommer vi bland annat att prata om:

  • Hur det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning och forskning fungerar och vilken roll studentkårerna fyller i systemet samt vad som är aktuellt den närmsta perioden
  • Hur UKÄ:s juridiska tillsyn av lärosätena fungerar och vilka lagar och förordningar både lärosäten och studentkårer har att förhålla sig till
  • Statistik och analyser som är användbara för studentkårsaktiva.

Inbjudna: Studentkårsrepresentanter, då vi kommer prata om kvalitetssäkring av högre utbildning och juridiska frågor riktar vi oss främst till de som arbetar med utbildningsfrågor. Vi hoppas att både ni som är nya på era poster, men även ni som har suttit längre har möjlighet att delta. Ta gärna med din ersättare, om du vet vem det är redan nu.

Från varje kår kommer 3 personer ha möjlighet att delta. Deltagandet är gratis.

Sista anmälningsdag: 1 december.

Anmälan

Mer info och anmälan finns på evenemangssidan.

Länk: Här anmäler du dig