Snedrekrytering till högre utbildning och insatser för breddad rekrytering

20
oktober

Tid: 09:00 - 10:00

Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen till ett digitalt frukostseminarium där Uppsalaforskarna André Bryntesson och Mikael Börjesson sammanfattar resultaten av två rapporter som författats på uppdrag av UKÄ.

Den första rapporten är en utförlig genomgång av de skandinaviska ländernas policy för breddad rekrytering på nationell nivå. Den andra rapporten är en kunskapsöversikt som går igenom nordisk forskning om snedrekrytering till den högre utbildningen. Båda rapporterna fokuserar på perioden från 2010 fram till idag.

Zoom-länk kommer att skickas några dagar innan frukostseminariet.

Välkommen!