Rättssäkerhetskonferensen 2021

21
oktober

Dag: 21 oktober

Plats: Digitalt

Den 21 oktober är det dags för årets rättssäkerhetskonferens. Så spara datumet och håll utkik på vår webbplats för mer information.

Anmälan kommer att öppna i slutet av augusti. Konferensen riktar sig främst till anställda vid universitet och högskolor samt företrädare för studentkårer och andra närliggande organisationer och myndigheter. Vi förbehåller oss rätten att i första hand ge dessa grupper plats på konferensen.

Precis som förra året kommer konferensen hållas digitalt.

Program

9.00 – 9.10 Inledning

Anders Söderholm, generaldirektör Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

9.10 – 9.45 Aktuella frågor inom tillsynen

Christian Sjöstrand, chefsjurist

09.45 – 09.50 Paus

09.50 10.30 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof)

Karin Nylén, kanslichef vid Npof

10.30 10.35 Paus

10.35 11.25 Rättssäkerhetsfrågor i samband med digitala examinationer

Talare meddelas senare

11.25 – 11.30 Paus

11.30 – 12.10 Vägledning om tillgodoräknandeärenden och aktuella frågor inom Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH)

Jonas Nylinder, verksjurist, UKÄ

Marie Stern Wärn, verksjurist, UKÄ, och huvudföredragande ÖNH

12.10 – 12.15 Avslutning

Christian Sjöstrand, chefsjurist