Rättssäkerhetskonferensen 2021

21
oktober

Dag: 21 oktober

Plats: Digitalt

Sista anmälningsdag: 1 oktober

Den 21 oktober är det dags för årets rättssäkerhetskonferens.

Konferensen riktar sig främst till anställda vid universitet och högskolor samt företrädare för studentkårer och andra närliggande organisationer och myndigheter. Vi förbehåller oss rätten att i första hand ge dessa grupper plats på konferensen.

Precis som förra året kommer konferensen hållas digitalt.

Sista dagen för anmälan var 1 oktober.

Program

9.00 – 9.10 Inledning

Anders Söderholm, generaldirektör Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

9.10 – 9.45 Aktuella frågor inom tillsynen

Christian Sjöstrand, chefsjurist

09.45 – 09.50 Paus

09.50 10.30 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof)

Karin Nylén, kanslichef vid Npof

10.30 10.35 Paus

10.35 – 11.25 Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rekommendation om digital examination på distans

Maria Strand, studieadministrativ chef vid Högskolan i Gävle

Linda Gerén, utredare vid SUHF

11.25 – 11.30 Paus

11.30 – 12.10 Vägledning om tillgodoräknandeärenden och aktuella frågor inom Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH)

Jonas Nylinder, verksjurist, UKÄ

Marie Stern Wärn, verksjurist, UKÄ, och huvudföredragande ÖNH

12.10 – 12.15 Avslutning

Christian Sjöstrand, chefsjurist