Digital spetskompetens:
Med framtiden i sikte

19
maj

Tid: 19 maj, 15.00 - 16.00

Plats: Digitalt, via Zoom

Hur arbetar världsledarna USA, Kina och Indien med digital spetskompetens? Kom på webbinar 19 maj och hör projektets senaste spaningar.

Digitaliseringsfronten rör sig snabbt framåt och utvecklingen händer främst utanför våra gränser. För att förstå denna utveckling och Sveriges roll presenterar nu Digital spetsprojektet en omvärldsanalys som fokuserar på USA, Kina och Indien.

Under webbinariet presenteras vår omvärldsanalys följt av en diskussion med särskilt inbjudna gäster. Hör Henric Johnson, innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i Washington DC, samt Nannan Lundin, innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i Beijing, reflektera kring hur man arbetar med utvecklingen av digital spetskompetens i dessa globala front runners. USA och Kina är de länder där de riktigt stora forsknings-och utvecklingssatsningarna sker. Vilka strategiska satsningar på området genomförs och vad ser man som de viktiga framtidsfrågorna? Helt enkelt: Vad kan Sverige lära av USA och Kina?

Läs mer om webbinariet och anmäl dig via den här länken.