Hur klarar högskolan pandemin?

28
april

Tid: 28 april 2021, 09:00–11:00

Plats: Digitalt via Zoom

UKÄ presenterar resultaten från regeringsuppdragets första delrapportering.

Välkommen till ett seminarium om hur högskolan klarat coronapandemin!

Coronapandemin har inneburit och fortsätter att innebära stora utmaningar för högskolans olika verksamheter. Personalen på olika nivåer har varit och är fortfarande hårt belastad. Den undervisande personalen har tvingats att ställa om till nya arbetssätt på mycket kort tid och studenterna har fått vänja sig vid utbildning på distans. Forskningen har på olika sätt påverkats, bland annat genom förändringar i utdelningen av forskningsanslag. Förändringar i mobiliteten till och från lärosätena, särskilt den internationella, kommer säkerligen fortsätta att göra stora avtryck i högskolans olika verksamheter.

Nu presenterar vi resultaten i vår första delrapport till regeringen.

Program

9.00-9.05
Anders Söderholm hälsar välkommen.

9.05-9.15
Sofia Berlin Kolm. Introduktion + Hur har lärosätena hanterat pandemin?

9.15-9.25
Fredrik Svensson. Hur har pandemin påverkat inflödet till högskolan och genomströmningen?

9.25-9.35
Kristina Tegler Jerselius. Hur har omställningen till distansundervisningen fungerat?

9.35-9.45
Anna Lundh & Erik Kyhlberg. Studie-, arbetsmiljö och hälsa under pandemin.

9.45-9.55
Diskussion / Frågestund. Moderator Annika Pontén

9.55-10:00
Paus.

10.00-10.10
Stefan Axelsson. Kraftig ökning av fusk under pandemin.

10.10-10.20
Anna Bengtsson. Hur ser arbetsmarknaden ut för nyutexaminerade?

10.20-10.35
Johan Gribbe. Hur har pandemin påverkat forskningsfinansieringen? / Pågående delstudier.

10.35-11.00
Diskussion / Frågestund / Avslutning. Moderator Annika Pontén

Anmälan

Mer info och anmälan finns på evenemangssidan.

Länk: Här anmäler du dig