Dialogseminarium om rättssäkerhetsfrågor i samband med digitala examinationer under pandemin


Program

9:00-9:05 Universitetskanslersämbetets chefsjurist Christian Sjöstrand inleder.

9:05-9:20 Jörgen Tholin, utredare, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) – Uppdrag från SUHF om att utreda frågor om digital tentamen.

9:20-9.30 Chatarina Larsson, enhetschef, universitetsjurist, Umeå universitet – Nyttjande av digitala mötessystem vid examinationer? Så gick diskussionen vid Umeå universitet.

9:30-9:45 Patricia Staaf, ordförande Swednet – Högskolepedagogiska erfarenheter och tankar kring digital rättssäker examination.

9:45-9:50 Paus

9:50-10:30 Gruppdiskussioner

10:30 -11:30 Gruppredovisningar och allmän diskussion

11:30-12:00 Salomeh Fanaei och Linn Sandmark, Integritetsskyddsmyndigheten – GDPR och utbildningsverksamhet

12:00–12:10 Avslutning, Universitetskanslersämbetets chefsjurist Christian Sjöstrand