Dialogseminarium om rättssäkerhetsfrågor i samband med digitala examinationer under pandemin

27
januari

Tid: 27 januari klockan 09.00 – 12:10

Plats: Online via Zoom

Onsdagen den 27 januari hålls ett seminarium om rättssäkerhetsfrågor i samband med digitala examinationer under pandemin.

UKÄ har uppmärksammats på att ett område som har varit särskilt problematiskt för lärosätena med anledning av coronapandemin är den ökade övergången till digital examination. UKÄ bjuder därför in till ett dialogseminarium i ämnet. Seminariet kommer att rikta sig till särskilt inbjudna företrädare för universitet och högskolor.

Till program för dialogseminarium om rättssäkerhetsfrågor i samband med digitala examinationer under pandemin