Lärarutbildningskonferens

7
december
Tema: Kvalitet i lärarutbildning

9:00-12:00 i Zoom

Moderator: Cecilia Garme

Program

9:00 Ulrika Thafvelin och Emma Wimmerstedt, Universitetskanslersämbetet: Kvalitetsutvärderingen av lärarutbildningarna – utfall och utvecklingsmöjligheter

9:30-10:00 Parallella sessioner

Jari Lavonen, University of Helsinki: National strategies and internal quality processes in initial teacher education in Finland

Daniel Berlin, Göteborgs universitet och Ludvig Ornstein Fredlund, Universitetskanslersämbetet: Varför hoppar lärarstudenter av utbildningen? Hur arbetar lärosätena för att främja genomströmningen inom förskollärar- och grundlärarutbildningarna?

Marie Stern Wärn, Universitetskanslersämbetet: Vilka regler styr lärarutbildningarna?

10:15 Heléne Fröborg, Projekt lärarutbildning, Universitetskanslersämbetet: Vad behöver vi veta för att ytterligare förbättra kvaliteten i lärarutbildning? Vilka områden är viktigast att föreslå för fortsatt utredning?

10:35-11:05 Parallella sessioner

Maria Jarl, Lärarutbildningskonventet och Jonas Tosteby, SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildning, Anna-Karin Malla och Maria Nyman, Universitetskanslersämbetet: Hur säkerställs lärarförsörjningen på lärosätena inom landets lärarutbildningar? Hur arbetar lärosätena med att säkra tillgång på personal och kompetens inom lärarutbildningen?

Heléne Fröborg, Universitetskanslersämbetet. Anders Arnqvist, Uppsala universitet, Katarina Herrlin, Linnéuniversitetet, Anders Olsson, Malmö universitet och Maria Styf, Mittuniversitetet: Bidrar övningsskolor till högre kvalitet i verksamhetsförlagd utbildning? Vad är viktigast inför det fortsatta arbetet med verksamhetsförlagd utbildning utifrån övningsskolor inom lärarutbildningar?

11:15 Panelsamtal om åtgärder för lärarförsörjning och kvalitet i lärarutbildning

Anders Söderholm, generaldirektör Universitetskanslersämbetet, Kerstin Tham, rektor Malmö universitet, ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund:s arbetsgrupp för lärarutbildning, Maria Jarl, Rektorsråd, Göteborgs universitet, ordförande för Lärarutbildningskonventet, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Simon Edström, ordförande Sveriges förenade studentkårer

Tips inför din zoom-konferensförmiddag

  • Logga in i god tid. Då hinner du testa att din utrustning fungerar som den ska.
  • Sitt enskilt.
  • Använd varsin dator och sitt helst inte i samma rum som andra mötesdeltagare. Gäller inär det inte är pandemitider!
  • Använd nätverkskabel istället för wifi. Det är mer pålitligt och minimerar risken för hackande ljud och suddig skärm.
  • Använd headset. Helst med en USB-plugg. Undvik trådlösa headset eftersom de ofta hackar. En riktig konferensmikrofon, så kallad puck, är också bra.
  • Använd webbkamera. Det kan vara en inbyggd eller extern. Dina ögon bör vara i den övre halvan av skärmen.
  • Använd chattfunktionen för att fråga eller kommentera.
  • Stäng av mikrofonen när andra håller presentationer.
  • Tänk på ljuset! Undvik att ha starkt ljus bakom dig, till exempel ett fönster. Däremot kan du gärna ha en ljuskälla framför dig.