Lärarutbildningskonferens

7
december
Tema: Kvalitet i lärarutbildning

9:00-12:00 i Zoom

Program

Moderator: Cecilia Garme.

Vi kommer att ha paus klockan 10:00 och klockan 11:05

8:30 Välkommen in i Zoom!

9-9:30 Kvalitetsutvärderingen av lärarutbildningarna – utfall och utvecklingsmöjligheter

Ulrika Thafvelin och Emma Wimmerstedt, Universitetskanslersämbetet

9:30-10:00 Pass 1 – Parallella sessioner

National strategies and internal quality processes in initial teacher education in Finland.

Jari Lavonen, University of Helsinki

Varför hoppar ämneslärarstudenter av utbildningen? Hur arbetar lärosätena för att främja genomströmningen inom förskollärar- och grundlärarutbildningarna?

Daniel Berlin, Göteborgs universitet och Ludvig Ornstein Fredlund, Universitetskanslersämbetet

Vilka regler styr lärarutbildningarna?

Marie Stern Wärn, Universitetskanslersämbetet

10:15-10:35 Vad behöver vi veta för att ytterligare förbättra kvaliteten i lärarutbildning? Vilka områden är viktigast att föreslå för fortsatt utredning?

Heléne Fröborg, Projekt lärarutbildning, Universitetskanslersämbetet

10:35-11:05 Pass 2 – Parallella sessioner

Hur säkerställs lärarförsörjningen på lärosätena inom landets lärarutbildningar? Hur arbetar lärosätena med att säkra tillgång på personal och kompetens inom lärarutbildningen?

Lärarutbildningskonventet, SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildning och Anna-Karin Malla, Universitetskanskersämbetet

Bidrar övningsskolor till högre kvalitet i verksamhetsförlagd utbildning? Vad är viktigast inför det fortsatta arbetet med verksamhetsförlagd utbildning utifrån övningsskolor inom lärarutbildningar?

Katarina Herrlin, Linnéuniversitetet, Anders Olsson, Malmö universitet och Maria Styf, Mittuniversitetet. Heléne Fröborg, UKÄ och Anders Arnqvist, Uppsala universitet.

11:15-12:00 Ett framåtblickande panelsamtal om åtgärder för lärarförsörjning och kvalitet i lärarutbildning

 • Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket
 • Simon Edström, ordförande Sveriges förenade studetkårer och representant för Studenternas Konstellation för Lärarutbildning
 • Maria Jarl, Göteborgs universitet, Lärarutbildningskonventet
 • Kerstin Tham, rektor Malmö universitet och ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund:s arbetsgrupp för lärarutbildning
 • Anders Söderholm, generaldirektör Universitetskanslersämbetet

Anmälan och annat som är bra att veta

Vi ses i Zoom! Länkar till de olika passen kommer att finnas här och de kommer också att skickas direkt till din e-postlåda.

Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade. Antalet deltagare är begränsat.

Sista anmälningsdag: 27 november.

Tips inför din virtuella konferensdag

 • Logga in i god tid

Då hinner du även testa att din utrustning fungerar som den ska.

 • Sitt enskilt

Använd varsin dator och sitt helst inte i samma rum som andra mötesdeltagare.

 • Nätverkskabel istället för wifi

Det är mer pålitligt att använda en fast nätverkskabel istället för trådlöst och minimerar risken för hackande ljud och suddig skärm.

 • Använd headset eller konferensmikrofon

Använd helst ett headset med en USB-plugg. Undvik trådlösa headset eftersom de ofta hackar. En riktig konferensmikrofon, så kallad puck, är också bra.

 • Använd webbkamera

Det kan vara en inbyggd eller extern. Dina ögon bör vara i den övre halvan av skärmen.

 • Använd chattfunktionen

För att fråga eller kommentera, använd gärna chattfunktionen.

 • Använd mute-knappen

Stäng av mikrofonen när andra håller presentationer, för att undvika att orsaka störande ljud.

 • Tänk på ljuset

Undvik att ha starkt ljus bakom dig, till exempel ett fönster. Däremot kan du gärna ha en ljuskälla framför dig.

 • Välj din vy

Du väljer själv vad du ser i Zoom via så kallad Speaker view och Gallery view.

Hur deltar jag?

I programmet nedan finns en länk till varje session. Det är samma länkar som du också har fått via e-post. På två ställen är det parallella seminarier där du i samband med din anmälan valde vilket seminarium du ville gå på.

När du klickar på länken öppnas Zoom och efter ett tag kommer du in i ett virtuellt konferensrum. Ibland får du upp ett popup-fönster där du måste klicka på "Öppna länk" för att sidan ska öppnas i Zoom.

Helpdesk

Vi kommer under dagen att erbjuda support via chatten i zoom.