På digitaliseringsfronten ständigt nytt

22
oktober

Tid: 22 oktober

Plats: 8.30-9.30

Välkommen till ett webbinarium om internationella insatser för att främja digital spetskompetens.

Regeringen har gett i uppdrag åt Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt i Sverige. Inom ramen för uppdraget genomförs bland annat ett antal webbinarier på temat digital spetskompetens.

Den 22 oktober är du som är intresserad av digital spetskompetens välkommen till ett webbinarium om internationella insatser för att främja digital spetskompetens.

Webbinariet riktar sig till företrädare för universitet och högskolor och andra utbildningsanordnare, arbetslivsaktörer, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, berörda myndigheter och andra intresserade.

Under webbinariet kommer vi att presentera resultat från en ny rapport som handlar om hur digital spetskompetens främjas i andra länder. Därefter diskuterar vi ämnet med Li Ljungberg - expert på kompetensförsörjning och näringspolitik på Teknikföretagen, och Joakim Wernberg - forskningsledare med inriktning mot digitalisering och teknikutveckling på Entreprenörskapsforum.

Efter presentationerna har du också möjlighet att prata med och ställa frågor till projektledarna för regeringsuppdraget Digital spetskompetens Josef Lannemyr (Tillväxtverket) och Jonas Öhlin (Universitetskanslersämbetet) i ett efterföljande Zoom-möte.

Anmäla dig senast 18 oktober.

Anmäl dig här.

Besök uppdragets egna webbplats

Följ arbetet inom uppdraget på webbplatsen digitalspetskompetens.se. Där hittar du information om vad som är på gång, vad som rapporteras samt annat intressant i relation till uppdraget. Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet är gemensamt ansvariga för allt innehåll.

digitalspetskompetens.se