Lärarutbildningskonferens 19 oktober

Program

8:30-9:00 Kaffe och test av tekniken

9:00-9:10 Välkommna

9:10-9:40 Hur många ansöker till, påbörjar och fullföljer en lärarutbildning? Har regeringens satsning på sommarkurser gett resultat?

9:45-10:15 Hur stort är behovet av lärare enligt Lärarprognosen 2019?

10:15-10:30 Paus.

10:30-11:00 Parallella sessioner, pass 1

1. Hur viktigt är VAL för lärarförsörjningen? Fler vägar in i läraryrket

2. Att bli ”svensk lärare”

3. Arbetsintegrerad lärarutbildning – kunskapsläge, erfarenheter och utveckling

11:00-11:30 Kvalitet i lärarutbildning

11:30-12:30 Lunch.

12:30-12:50 Återsamling. Dags för mentimeter!

12:50-13:20 Parallella sessioner, pass 2

1. Norge: Kartlegging av lærerutdanningene med vekt på lektorutdanningene: opptak, kandidatproduksjon og funn om kvalitet

2. Leder kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade personer till fler disputerade lärare i skolan? Hur ser etableringen på arbetsmarknaden ut efter kompletterande utbildning för personer med en utländsk lärarutbildning?

3. Var kommer lärarstudenterna ifrån och vart tar de vägen?

13:30-14:00 Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning samtalar med Anders Söderholm, generaldirektör UKÄ

14:00 Avslutning