Lärarutbildningskonferens

19
oktober
UKÄ:s lärarutbildningskonferens i Zoom

Årets tema: lärarförsörjning och kvalitet i lärarutbildning

UKÄ redovisar resultat från analyser och utvärderingar. Vi berättar om vilka regler som styr lärarutbildning. Representanter från lärosäten, andra myndigheter och studentrepresentanter bidrar också till innehållet.

Konferensens första dag fokuserar på lärarförsörjning. Deltagarna får i samband med inslagen lämna förslag på områden där UKÄ kan bidra med ny kunskap.

Plats: Vi ses i Zoom!

Konferensen är uppdelad på två dagar och den andra konferensdagen, den 7 december, fokuserar på kvalitet i lärarutbildning.