Lärarutbildningskonferens

19
oktober
UKÄ:s lärarutbildningskonferens i Zoom

Årets tema: lärarförsörjning och kvalitet i lärarutbildning

UKÄ redovisar resultat från analyser och utvärderingar. Vi berättar om vilka regler som styr lärarutbildning. Representanter från lärosäten, andra myndigheter och studentrepresentanter bidrar också till innehållet.

Konferensens första dag fokuserar på lärarförsörjning. Deltagarna får i samband med inslagen lämna förslag på områden där UKÄ kan bidra med ny kunskap.

Plats: Zoom. Länk till konferensen kommer att skickas med i anmälningsbekräftelsen. Det kommer även ytterligare information i anslutning till att konferensen ska äga rum via e-post.

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade. Antalet deltagare är begränsat.

Sista anmälningsdag: 27 september 2020. Det är viktigt att anmälningar kommer in i tid då det inte är säkert att det kommer finnas möjlighet att delta vid sen anmälan.

Anmälan: Du anmäler dig via den här sidan

Konferensen är uppdelad på två dagar och den andra konferensdagen fokuserar på kvalitet i lärarutbildning. Datum och program för konferensens andra dag kommer senare.

Läs mer om Projekt lärarutbildning här