Digital lärarutbildningskonferens

19-20
oktober
UKÄ:s lärarutbildningskonferens

Inom ramen för projekt lärarutbildning arrangerar UKÄ en nationell lärarutbildningskonferens hösten 2020.

Tema för konferensen är precis som tidigare annonserat Lärarförsörjning och Kvalitet i lärarutbildning. Under rådande omständigheter genomförs konferensen digitalt under två halvdagar 19-20 oktober 2020 via Zoom.

UKÄ redovisar resultat från analyser och utvärderingar samt berättar om vilka regler som styr lärarutbildning. Vid konferensen presenterar UKÄ även en samlad analys av lärarutbildningsområdet. Deltagarna får i samband med det lämna synpunkter på eventuella kunskapsluckor där UKÄ kan bidra med ny kunskap. Representanter från andra myndigheter, nätverk av lärosäten involverade i olika satsningar inom lärarutbildning kommer också att bidra till innehållet tillsammans med studentrepresentanter.

Anmälan är öppen för alla intresserade från 1 september 2020. Deltagarantalet är begränsat till 300 personer. Anmälningslänk och program kommer att finnas tillgängliga på UKÄ:s webbplats från den 1 september.

Läs mer om Projekt lärarutbildning här