Studentdagen

19
augusti

Tid: 09:00–16:00

Plats: Digitalt

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bjuder in dig som är studentkårsaktiv till en heldagskonferens om UKÄ:s verksamhet och hur studentkårerna berörs av vårt arbete. En dag med fokus på studentinflytande, studenträtt och utbildningskvalitet

Under dagen får du information och kunskap som är till nytta för studentinflytandet och utbildningsbevakningen men du får också chans till inspel, möjlighet att ställa frågor samt erfarenhetsutbyte mellan kårer. VI kommer bland annat att prata om:

  • Hur det nationella kvalitetssäkringssystemet fungerar och vilken roll studentkårerna har att fylla samt vad som är aktuellt den närmsta perioden
  • Hur UKÄ:s juridiska tillsyn av lärosätena fungerar och vilka lagar och förordningar både lärosäten och studentkårer har att förhålla sig till
  • Statistik och analyser som är användbara för studentkårsaktiva samt aktuella regeringsuppdrag där UKÄ vill ha dialog med studentkårerna

Inbjudna: Studentkårsrepresentanter, då vi kommer prata om kvalitetssäkring av högre utbildning och juridiska frågor riktar vi oss främst till de som arbetar med utbildningsfrågor.

Anmälan: Anmälan sker här. Från varje kår kommer 2 personer ha möjlighet att delta.

Program: Fullständigt program finns här. Programmet kan komma att ändras.

Kostnad: Deltagandet är gratis.