Hearing om studieavgifter

14
oktober

Tid: 14 oktober

Onsdagen den 14 oktober, dagen efter höstens Rättssäkerhetskonferens, anordnar UKÄ en hearing med fokus på avgifter för studier.

Syftet är att ge företrädare vid universitet och högskolor en möjlighet att lyfta och diskutera eventuella problem som uppstått med anknytning till avgifter för studier.

Hearingen riktar sig till särskilt inbjudna företrädare för universitet och högskolor.

Inbjudan med mer information och anmälan kommer senare.