Hearing om studieavgifter

14
oktober

Tid: 14 oktober klockan 09.00 - 11.30

Onsdagen den 14 oktober, dagen efter höstens Rättssäkerhetskonferens, anordnar UKÄ en hearing med fokus på avgifter för studier.

Den 14 oktober klockan 9-11.30 ses vi via Zoom i syfte att ge företrädare vid universitet och högskolor en möjlighet att lyfta och diskutera eventuella problem som uppstått med anknytning till avgifter för studier.

Hearingen riktar sig till särskilt inbjudna företrädare för universitet och högskolor. Inbjudan med mer information och anmälan har skickats ut till samtliga lärosäten.

Sista dag för anmälan är den 23 september.

Bakgrund & syfte

Universitetskanslersämbetet har inom ramen för sin tillsynsuppgift uttalat sig i olika rättssäkerhetsfrågor på studieavgiftsområdet. Bakgrunden till att denna hearing anordnas är en diskussion vid ett sammanträde med ämbetets insynsråd. Förutom deltagande från UKÄ:s jurister vid hearingen kommer en av insynsrådets ledamöter, akademiombudsmannen vid Uppsala universitet Per Abrahamsson, att redogöra för sina synpunkter på frågorna.

Syftet med denna hearing är att ge företrädare vid universitet och högskolor en möjlighet att lyfta och diskutera eventuella frågor som uppstått med anknytning till studieavgifter.

Anmälan

Antalet platser på hearingen är begränsade. Varje lärosäte kan därför delta med sammanlagt högst två personer per lärosäte. Lärosätet avgör självt vilka personer som ska delta. Sista dag för anmälan är den 23 september.

Hearingen kommer att hållas via Zoom. Program med dagordning och länk till Zoom skickas till deltagarna cirka två veckor innan hearingen.