Kvalitetssamordnardag

16
april

Tid: 10.00 – 15.00

Plats: Virtuellt

Är du kvalitetssamordnare vid ett lärosäte? Vill du bidra till att skapa en mötesplats för information och erfarenhetsutbyte om UKÄ:s nationella kvalitetssäkringssystem? Välkommen 16 april till UKÄ:s Kvalitetssamordnardag.

Med anledningen av smittspridningen av Covid-19 (Coronavirus) så kommer konferensen att genomföras virtuellt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Information kommer gå ut till anmälda konferensdeltagare.

Inbjudan med save-the-date mejlades under januari till UKÄ:s lista över kvalitetssamordnare och registratorer vid Sveriges lärosäten.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Program

Programmet för dagen kommer att beröra innehåll och frågeställningar relaterade till följande teman:
• Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkring av utbildning och forskning
• Utbildningsutvärderingar
• Examenstillståndsprövningar
• Tematiska utvärderingar (bl. a. den aktuella om breddad rekrytering)

Dessutom kommer mer övergripande frågeställningar att tas upp så som:
• Hur sprids och tas UKÄ:s resultat tillvara på bästa sätt?

Har du frågor?

Om du har speciella frågor du önskas tas upp under dagen eller frågor om dagens innehåll, e-posta dem senast 27 mars till Kristina Sundberg, utredare på utvardering@uka.se

Praktiska frågor e-postas till Annika Bergström, administratör på adminutv@uka.se