Digital spets - startkonferens

28
april

Tid: 9.00-11.30

Plats: Virtuellt

Boka den 28 april i din kalender för startkonferensen om kompetensförsörjning av Digital spetskompetens.

Konferensen kommer genomföras virtuellt i och med smittspridningen av Covid-19 (Coronavirus). Detta i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information kommer.

Regeringen har gett i uppdrag åt Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt i Sverige.

Inom ramen för uppdraget genomförs en startkonferens för intresserade aktörer.

Konferensen riktar sig till företrädare för universitet och högskolor och andra utbildningsanordnare, arbetslivsaktörer, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, berörda myndigheter och andra intresserade.

Efter konferensens slut finns möjlighet att chatta med projektledarna.

Läs mer om uppdraget här.

Talare:

Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare
Jan Gulliksen, professor KTH
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet
Frida Ericson, grundare av AW Academy
Mikael Ahlström, grundare av Hyper Island

Anmälan

Anmäl dig här.