Digital spets - startkonferens

28
april

Tid: 9.00-11.30

Plats: Virtuellt

Boka den 28 april i din kalender för startkonferensen om kompetensförsörjning av Digital spetskompetens.

Regeringen har gett i uppdrag åt Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt i Sverige. Inom ramen för uppdraget genomförs en startkonferens för intresserade aktörer.

Konferensen riktar sig till företrädare för universitet och högskolor och andra utbildningsanordnare, arbetslivsaktörer, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, berörda myndigheter och andra intresserade.

Läs mer om regeringsuppdraget här.

Vilka ämnen behandlas under konferensen?

Under konferensen kommer vi diskutera begreppet digital spetskompetens tillsammans med företrädare för akademi och näringsliv. Jan Gulliksen, professor och vice-rektor på KTH, kommer att presentera en studie som syftar till att konkretisera hur digital spetskompetens kan definieras och analyseras. Tillsammans med utbildningsaktörer kommer vi även diskutera hur tillgången på digital spetskompetens kan öka. Dessutom är projektledarna för regeringsuppdraget på plats för att berätta om hur arbetet med projektet fortskrider.

Möjligheter att påverka arbetet

Konferensen kommer att genomföras virtuellt, och genom digitala verktyg kommer det finnas möjlighet till interaktivitet. Konferensen kommer att utgöra startskottet för Tillväxtverkets och Universitetskanslersämbetets arbete för att öka tillgången på digital spetskompetens. Vi hoppas därför få många synpunkter, åsikter och inspel till kommande steg i regeringsuppdraget.

Talare

Flera gäster kommer att delta i diskussionerna kring begreppet och tillgången på digital spetskompetens. Våra talare är:

  • Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare
  • Jan Gulliksen, professor KTH
  • Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
  • Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet
  • Rebecca Stenström, Head of Learning Development vid AW Academy
  • Mikael Ahlström, grundare av Hyper Island
  • Anders Söderholm, generaldirektör Universitetskanslersämbetet
  • Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket

Vi ser fram emot din medverkan!

Efter konferensens slut finns möjlighet att chatta med projektledarna för regeringsuppdraget.

Anmälan

Anmäl dig här.

Besök uppdragets egna webbplats
Följ arbetet inom uppdraget på webbplatsen digitalspetskompetens.se. Där hittar du information om vad som är på gång, vad som rapporteras samt annat intressant i relation till uppdraget. Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet är gemensamt ansvariga för allt innehåll.

Besök webbplatsen.