Digital spets - startkonferens

28
april

Tid: 10:00 - 16:00

Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm

Boka den 28 april i din kalender för startkonferensen om kompetensförsörjning av Digital spetskompetens.

Regeringen har gett i uppdrag åt Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt i Sverige.

Inom ramen för uppdraget genomförs en startkonferens för intresserade aktörer. Just nu pågår arbetet med att planera för konferensen. Vi återkommer med information via Universitetskanslersämbetets och Tillväxtverkets kommunikationskanaler.

Konferensen riktar sig till företrädare för universitet och högskolor och andra utbildningsanordnare, arbetslivsaktörer, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, berörda myndigheter och andra intresserade.

Anmälan öppnar inom kort.

Läs mer om uppdraget här.