Lärarutbildningskonferens med tema Lärarförsörjning och Kvalitet i lärarutbildning

22-23
april

Tid: 22 – 23 april 2020

Plats: Piperska Muren i Stockholm

Den 22-23 april 2020 bjuder UKÄ in till en nationell lärarutbildningskonferens på Piperska Muren i Stockholm.

UKÄ anordnar en konferens för att presentera analysen av området lärarutbildning och för att inhämta förslag på kunskapsområden som bör utredas vidare. Konferensen har två teman, Lärarförsörjning och Kvalitet i lärarutbildning.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med och leder lärarutbildning vid ett lärosäte eller arbetar med lärarutbildningsfrågor vid en myndighet, på ett branschförbund eller i en region.

Anmälan finns tillgänglig från den 31 januari 2020. Deltagarantalet är begränsat. Delar av konferensen kommer att webbsändas. Konferensen är en del av UKÄ projekt lärarutbildning.

Tid: 22 april kl. 10:00-16:00 (middag kl. 18:00) och 23 april kl. 09:00-16:30

Plats: Piperska Muren

Här kan du anmäla dig till konferensen

Du kan läsa mer om Projekt lärarutbildning här