Så går vi vidare

Sammanfattning, summering och nästa steg.

Tid: 15.20–15.50

Om sessionen

Birgitta Bergvall Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet, Klara Bolander Laksov, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, och Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för Göteborgs universitet, sammanfattar eftermiddagens diskussioner och berättar om nästa steg. Birgitta Bergvall Kåreborn avslutar därefter den virtuella konferensen.


Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan