Paneldiskussion om UKÄ:s bedömningar och förslag

Hur ser berörda aktörer i högskolesektorn på det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet? Hur skulle arbetet kunna accelerera? Lyssna till ett panelsamtal mellan nyckelpersoner på området som diskuterar utifrån de förslag och bedömningar som UKÄ lämnat till regeringen.

Tid: 11.20–12:00

 

Om sessionen

Under ledning av moderatorn Mia Odabas, får representanter från berörda organisationer och myndigheter diskutera vägen framåt för att på bästa sätt utveckla högskolepedagogiken. Deltagare i panelen är:

  • Anders Söderholm, generaldirektör UKÄ
  • Karin Röding, generaldirektör UHR
  • Jörgen Tholin huvudsekreterare inom utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet
  • Marita Hilliges, generalsekreterare SUHF
  • Simon Edström, vice ordförande SFS
  • Patricia Staaf, styrelseordförande Swednet
  • Lena Dafgård, styrgruppen för ITHU (Nätverket IT i högre utbildning)

Primär målgrupp

Sessionen vänder sig i första hand till pedagogiska utvecklare, personer i ledande roller på lärosätena och på berörda myndigheter, men alla intresserade är givetvis välkomna.

Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan