Gruppdiskussioner förmiddag:

Nationell samverkan genom ansvarsfördelning

Högskolepedagogisk utveckling är ett område där lärosätena har stor frihet. UKÄ föreslår att några myndigheter kan stödja och följa upp lärosätenas arbete. På den här sessionen diskuteras UKÄ:s förslag att tydliggöra roller och ansvarsområden för att tillgodose de behov som framkommit i den nationella bilden och skapa en stabil nationell struktur som främjar fortsatt utveckling.

10.30–11.10


Om sessionen

Annika Pontén, chef för UKÄ:s analysavdelning, leder sessionen. Tanken är att sessionen ska vara ett avstamp till en systematisk samverkan på nationell nivå genom tydliga roller och ansvarsfördelning.

Primär målgrupp

Sessionen vänder sig i första hand till pedagogiska utvecklare, personer i ledande roller på lärosätena och på berörda myndigheter, men alla intresserade är självklart välkomna.

Så förbereder du dig inför sessionen

Fundera gärna över följande frågor:

  • Kan det pedagogiska utvecklingsarbetet stärkas genom nationell samverkan?
  • Är UKÄ:s förslag om roll- och ansvarsfördelning rimliga? Motivera!
  • Har du några andra förslag för att stärka den högskolepedagogiska utvecklingen? Vilka aktörer och organisationer behöver vara involverade och på vilket sätt?

Läs UKÄ:s bedömningar och förslag »

Dokumentation från sessionen

På länken nedan kan du ladda ner och läsa vad deltagarna diskuterade på sessionen.

Ladda ner gruppernas redovisning på Padlet Pdf, 73.2 kB.

Mentimeterfråga på sessionen om nationell samverkan genom ansvarsfördelning

Mentimeterfråga på sessionen om nationell samverkan genom ansvarsfördelning

Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan