Gruppdiskussioner förmiddag:

För- och nackdelar med nationella strategier

UKÄ menar att den högre utbildningens kvalitet skulle stärkas om det fanns en nationell strategi för det högskolepedagogiska arbetet. Vilka områden kan vinna på att lärosätena arbetar tillsammans och på vilka områden är det mindre bra för lärosätena att samverka?

Tid: 10.30–11.10

Lena Dafgård och Lars Uhlin

Lena Dafgård och Lars Uhlin


Om sessionen

UKÄ menar att en gemensam nationell strategi för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete skulle kunna ge riktning, sätta upp mål för lärosätena och därigenom verka som en samlande kraft för sektorns arbete.

Lena Dafgård, pedagogisk utvecklare inriktning digital kompetens på Högskolan Dalarna och Lars Uhlin, pedagogisk utvecklare på Linköpings universitet, leder den här sessionen där deltagarna får diskutera för- och nackdelar med nationella strategier överlag och vilka områden som är lämpliga för högskolesektorn att samverka kring. Vad är viktigt att tänka på när lärosäten samverkar?

Primär målgrupp

Sessionen vänder sig i första hand till pedagogiska utvecklare, kvalitetssamordnare, studentrepresentanter och personer i ledande roller på lärosätena, men alla intresserade är självklart välkomna.

Så förbereder du dig inför sessionen

Fundera gärna över följande frågor:

  • Vilka för- och nackdelar ser du med en nationell strategi för det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet?
  • Vilka områden är bra respektive mindre bra att samverka kring, särskilt vad gäller högskolepedagogisk utveckling?
  • På vilka nivåer, och hur, kan en nationell strategi påverka det lokala pedagogiska utvecklingsarbetet?
  • Skulle kvalitetssäkringsarbetet på ditt lärosäte främjas av en nationell strategi för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete och i så fall på vilket sätt? Om inte, varför inte?

Dokumentation från sessionen

På länken nedan kan du ladda ner och läsa vad deltagarna diskuterade på sessionen.

Ladda ner gruppernas redovisning på Padlet Pdf, 68.3 kB.

Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan