Gruppdiskussioner eftermiddag:

Uppvärdering av högskolepedagogisk utveckling

Det finns ett stort behov av att uppvärdera högskolepedagogiskt utvecklingsarbete både lokalt och nationellt. Under sessionen kan du ta del av och dela med dig av goda exempel.

Tid: 13.40–14.45 (rummet öppnar 13.30)

 

Om sessionen

Återkommande kritik både från studenter och andra röster i debatten menar att det finns ett stort behov av att uppvärdera högskolepedagogiskt arbete. En utmaning är dock att få finansiering för att undersöka effekterna av exempelvis pedagogiska meriteringsstegar och initiativ för breddad rekrytering där högskolepedagogik spelar en roll.

Under sessionen får deltagarna ta del av och dela med sig av goda exempel på initiativ som har lett till att högskolepedagogisk utveckling har uppvärderats.

Klara Bolander Laksov, Stockholms universitet och Nils Ekedahl, Södertörns högskola, ansvarar för sessionen.

Primär målgrupp

Alla intresserade är välkomna men sessionen vänder sig framför allt till pedagogiska utvecklare, dekaner, vice-rektorer, personer i ledande roller generellt och till studentrepresentanter.

Så förbereder du dig inför sessionen

Fundera gärna över följande frågor:

  • Hur ser du att högskolepedagogiskt utvecklingsarbete kan uppvärderas vid landets lärosäten?
  • Har du själv något exempel på initiativ som har lett till att högskolepedagogiskt utvecklingsarbete har uppgraderats vid ett lärosäte?

Dokumentation från sessionen

På länken nedan kan du ladda ner och läsa vad deltagarna diskuterade på sessionen.

Ladda ner gruppernas redovisningar i Padlet Pdf, 68.9 kB.

Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan