Gruppdiskussioner eftermiddag:

Självständighet och samordning kring högskolepedagogisk utveckling

Lärosätenas självständighet har ett högt värde, men frågan är om det har kommit att ibland gå ut över möjligheterna till samarbete och samordning. Vilka är möjliga vägar för SUHF arbeta för att hitta en bra balans mellan självständighet och samordning i ett strategiskt arbete med högskolepedagogisk utveckling. I sessionen diskuteras för- och nackdelar med en ökad grad av nationell samordning.

Tid: 13.40–14.45 (rummet öppnar 13.30)

Om sessionen

SUHF har författat och utarbetat flera rapporter och även principer för behörighetsgivande utbildning, men lärosätena är fria att arbeta med pedagogisk utveckling som de vill. UKÄ:s slutredovisning lyfter fram flera exempel från lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling och identifierar svårlösta frågor.

Deltagarna uppmanas under denna session att dela med sig av exempel på hur de hanterat samordning och självständighet på lärosätesnivå när det gäller utbildningsfrågor generellt och pedagogiska utvecklingsfrågor specifikt. Vilka är fördelarna och nackdelarna med självständighet respektive samordning när det gäller lärosätenas arbete med högskolepedagogisk utveckling? Finns det vinster att göra med en samordning av vissa delar av det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet, och i så fall vilka delar?

Per-Henrik Holgersson, Kungl. Musikhögskolan, Simon Edström, Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Lars Geschwind, KTH, ansvarar för sessionen.

Primär målgrupp

Alla intresserade är välkomna men sessionen vänder sig framför allt till pedagogiska utvecklare, dekaner, vice-rektorer, personer i ledande roller generellt och till studentrepresentanter.

Så förbereder du dig inför sessionen

Fundera gärna över följande frågor:

  • För stor styrning kan vara problematisk. Hur skapas en balans mellan lärosätenas självständighet och samordning nationellt?

  • Vilka frågor vinner på att komma ”nerifrån och upp” och vilka frågor kan med fördel samordnas nationellt?

Dokumentation från sessionen

På länken nedan kan du ladda ner och läsa vad deltagarna diskuterade på sessionen.

Ladda ner gruppernas redovisningar i Padlet Pdf, 80.4 kB.

Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan