Gruppdiskussioner eftermiddag:

Nationell strategi för det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet

SUHF ser positivt på UKÄ:s förslag att lärosätena tillsammans tar fram en gemensam strategi för det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet. Inför ett sådant arbete är det viktigt att ta del av tidigare erfarenheter från strategiarbeten även på andra områden.

Tid: 13.40–14.45 (rummet öppnar 13.30)

Om sessionen

Frågor som diskuteras under sessionen är vad existerande strategier fått för avtryck och hur du på bästa sätt arbetar fram dessa typer av strategier. Du får dela med dig av dina kunskaper och besvara frågan om vilka som ska involveras, när och hur och vad det har möjlighet att leda till för konsekvenser.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet och Linda Gerén, SUHF ansvarar för sessionen.

Primär målgrupp

Alla intresserade är välkomna men sessionen vänder sig framför allt till pedagogiska utvecklare, dekaner, vice-rektorer och andra personer i ledande roller samt till studentrepresentanter.

Så förbereder du dig inför denna session

  • Fundera över vad du kan dela med dig av när det gäller kunskaper, erfarenheter och resultat av tidigare strategiarbete inom olika områden som är relevanta för högre utbildning.

Dokumentation från sessionen

På länken nedan kan du ladda ner och läsa vad deltagarna diskuterade på sessionen.

Ladda ner gruppernas redovisningar i Padlet Pdf, 57.7 kB.

Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan