Gruppdiskussioner eftermiddag:

Erfarenhetsutbyte om digitalisering av universitet och högskolor

Hur kan lärosätena möta de utmaningar som följer av den snabba digitala utvecklingen? SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering påbörjade sitt arbete hösten 2019. På den här sessionen får du veta mer om hur gruppen kommer att arbeta och vara med och diskutera tänkbara frågor att samverka kring på området.

Tid: 13.40–14.45 (rummet öppnar 13.30)

Om sessionen

SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering leds av Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor vid Göteborgs universitet. Arbetsgruppens uppdrag är att arbeta med frågor som rör digitalisering av högskolan. Arbetet ska fokusera på hur lärosätena kan möta de utmaningar som den snabba utvecklingen ger och hur de kan samverka kring dessa frågor.

Fredrika Lagergren Wahlin presenterar gruppen och det uppdrag man fått. Sedan diskuterar vi tillsammans tänkbara frågor att samverka kring när det gäller digitaliseringen inom högre utbildning.

Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering på KTH, sitter med i SUHF:s arbetsgrupp och är även ledamot i regeringens digitaliseringsråd. Jan har lång erfarenhet av digitaliseringsfrågor och kommer att gästa sessionen.

Så förbereder du dig inför denna session

På länken nedan kan du läsa mer om gruppen och dess uppdrag.

Läs mer om gruppen på SUHF:s webbplats »

Dokumentation från sessionen

På länken nedan kan du ladda ner och läsa vad deltagarna diskuterade på sessionen.

Ladda ner gruppernas redovisningar i Padlet Pdf, 79.2 kB.

Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan