Fika med reflektioner

Hämta fika och ta del av vad som har sagts på eftermiddagens gruppdiskussioner. De olika moderatorerna från sessionerna ger en kort summering och låter deltagarna dela med sig av sina reflektioner.

Tid: 14.50–15.20

Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan