Program för uppföljningskonferens om pedagogiskt utvecklingsarbete 6 marsTid

Parallellsession 1

Parallellsession 2/Plenum

Parallellsession 3

Parallellsession 4


09.00–

09.30Morgonfika i lobbyn/helpdesk

Ta med din kaffekopp och logga in i konferensen i god tid. Då kan du i lugn och ro prova om din utrustning fungerar och prata med andra deltagare. På plats i Zoomrummet finns tekniskt stöd och ansvariga för konferensen som du kan ställa frågor till. Läs mer »
09.30–

10.00


Välkommen – inledning

Andrea Amft, projektledare för regeringsuppdraget på UKÄ, hälsar välkommen och berättar om praktiska hållpunkter under dagen. Därefter inleder UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm konferensen och UKÄ:s del på förmiddagen. Läs mer »
10.00–

10.30


Resultaten av UKÄ:s regeringsuppdrag

Hur ser det högskolepedagogiska arbetet ut på landets lärosäten? Vilka insatser behövs för att det ska fungera ännu bättre? UKÄ presenterar den översiktliga nationella bilden som utkristalliserades under arbetet med det regeringsuppdrag som vi slutrapporterade i december.
Läs mer »
10.30–

11.10

Gruppdiskussioner

Välj ett av nedanstående teman som du vill diskutera djupare med övriga konferensdeltagare i smågrupper.
För- och nackdelar med nationella strategier

UKÄ menar att den högre utbildningens kvalitet skulle stärkas om det fanns en nationell strategi för det högskolepedagogiska arbetet. Vilka områden kan vinna på att lärosätena arbetar tillsammans och på vilka områden är det mindre bra för lärosätena att samverka? Läs mer »

Nationell samverkan genom ansvarsfördelning

Högskolepedagogisk utveckling är ett område där lärosätena har stor frihet. UKÄ föreslår att några myndigheter kan stödja och följa upp lärosätenas arbete. På den här sessionen diskuteras UKÄ:s förslag att tydliggöra roller och ansvarsområden för att tillgodose de behov som framkommit i den nationella bilden och skapa en stabil nationell struktur som främjar fortsatt utveckling. Läs mer »

Så organiserar du en virtuell konferens

Hur organiserar man egentligen virtuella konferenser och vilka lärdomar kan vi dra om hållbarhet, interaktivitet och samverkan? På denna session delar UKÄ:s planeringsgrupp med sig av sina erfarenheter och lärdomar av digitala mötesformer. Läs mer »11.20–

12.00


Paneldiskussion om UKÄ:s bedömningar och förslag

Hur ser berörda aktörer i högskolesektorn på det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet? Hur skulle arbetet kunna accelerera? Lyssna till ett panelsamtal mellan nyckelpersoner på området som diskuterar utifrån de förslag och bedömningar som UKÄ lämnat till regeringen. Läs mer »
12.00–

12.30

Lunch med aktiviteter

Plocka fram din lunch och välj någon eller några av nedanstående lunchaktiviteter.International outlook UK: Learn more about the UK Professional Standards Framework

In this session you will learn more about how the UK is working on the scholarship of teaching and learning through the UK Professional Standards Framework (UK PSF). Read more »

This session will be held in English.

Highlights from UKÄ’s report on teaching and learning in higher education

During this session you will learn more about the report on teaching and learning in higher education, including the proposals, that UKÄ submitted to the Government in December 2019. There will be an interactive discussion about the next steps to take after the presentation. Read more »

The presentation will be held in English.

Lunchgymnastik

När du sitter länge och arbetar vid datorn är det viktigt att ta en paus ibland och göra lite enkla rörelser för att lösa upp spänningar i axlar och nacke. Var med på vår pausgympa under ledning av Lena Dafgård, pedagogisk utvecklare vid Högskolan Dalarna. Läs mer »

Virtuell konferenslunch

Ta plats vid ett virtuellt lunchbord och småprata med andra som sitter med sin lunchlåda vid datorn. Ni delas in i grupper för att simulera känslan av att vara på en fysisk konferens där man hamnar vid ett bord och kan göra nya bekantskaper. Kanske blir det början till nya samarbeten! Läs mer »

Join us at a virtual lunch table. You can choose to participate in an English-speaking group.


12.30–

13.00

Lunch med aktiviteterInternational outlook Germany: Learn more about promoting higher education in the digital age

Here you can learn more about Hochschulforum Digitalisierung (HFD). It is a think tank that orchestrates the discourse on higher education in the digital age. As a central initiator it informs, advises and networks actors from universities, politics, business and society. Read more »

This session will be held in English.


Lunchgymnastik

När du sitter länge och arbetar vid datorn är det viktigt att ta en paus ibland och göra lite enkla rörelser för att lösa upp spänningar i axlar och nacke. Var med på vår pausgympa under ledning av Lena Dafgård, pedagogisk utvecklare vid Högskolan Dalarna. Läs mer »

Virtuell konferenslunch

Ta plats vid ett virtuellt lunchbord och småprata med andra som sitter med sin lunchlåda vid datorn. Ni delas in i grupper för att simulera känslan av att vara på en fysisk konferens där man hamnar vid ett bord och kan göra nya bekantskaper. Kanske blir det början till nya samarbeten! Läs mer »

Join us at a virtual lunch table. You can choose to participate in an English-speaking group.


13.15–

13.30

SUHF tar vid – introduktion till eftermiddagens diskussioner

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet och ordförande i arbetsgruppen för högskolepedagogik inom SUHF, hälsar välkommen efter lunchen och introducerar SUHF:s pass på eftermiddagen. Läs mer »


Rummen öppnar kl. 13.30. Diskussion-erna pågår 13.4014.45

Självständighet och samordning kring högskolepedagogisk utveckling

Lärosätenas självständighet har ett högt värde, men frågan är om det har kommit att ibland gå ut över möjligheterna till samarbete och samordning. Vilka är möjliga vägar för SUHF arbeta för att hitta en bra balans mellan självständighet och samordning i ett strategiskt arbete med högskolepedagogisk utveckling. I sessionen diskuteras för- och nackdelar med en ökad grad av nationell samordning. Läs mer »

Nationell strategi för pedagogisk utveckling

SUHF ser positivt på UKÄ:s förslag att lärosätena tillsammans tar fram en gemensam strategi för det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet. Inför ett sådant arbete är det viktigt att ta del av tidigare erfarenheter från strategiarbeten även på andra områden. Läs mer »

Uppvärdering av högskolepedagogisk utveckling

Det finns ett stort behov av att uppvärdera högskolepedagogiskt utvecklingsarbete både lokalt och nationellt. Under sessionen kan du ta del av och dela med dig av goda exempel. Läs mer »

Erfarenhetsutbyte om digitalisering av universitet och högskolor

Hur kan lärosätena möta de utmaningar som följer av den snabba digitala utvecklingen? SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering påbörjade sitt arbete hösten 2019. På den här sessionen får du veta mer om hur gruppen kommer att arbeta och vara med och diskutera tänkbara frågor att samverka kring på området. Läs mer »


14.50–

15.20


Fika med reflektioner

Hämta fika och ta del av vad som har sagts på eftermiddagens gruppdiskussioner. De olika moderatorerna från sessionerna ger en kort summering och låter deltagarna dela med sig av sina reflektioner. Läs mer »
15.20–

15.50


Så går vi vidare

Birgitta Bergvall Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet,
Klara Bolander Laksov, professor i pedagogik vid Stockholms universitet och Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för Göteborgs universitet, sammanfattar eftermiddagens diskussioner och berättar om nästa steg.
Birgitta Bergvall Kåreborn, avslutar därefter den virtuella konferensen.
Läs mer »Tillbaka till informationssidan »