Uppföljningskonferens om pedagogiskt utvecklingsarbete

6
mars

Tid: 6 mars 2020 klockan 9.00–16.00

Plats: Digitalt via din dator eller läsplatta

UKÄ och SUHF bjuder in till en virtuell uppföljningskonferens för regeringsuppdraget om högskolepedagogiskt utvecklingsarbete som UKÄ slutredovisade i december 2019.

På konferensen diskuterar vi de förslag och bedömningar som UKÄ lämnade till regeringen i sin slutrapportering. En av bedömningarna är att det behövs en nationell strategi för högskolepedagogisk utveckling. Med konferensen vill UKÄ lämna över stafettpinnen till SUHF och andra berörda aktörer i högskolesektorn som har möjlighet att vidareutveckla ett sådant arbete genom förstärkt samverkan.

Frågor som konferensen kommer att kretsa kring:

  • Vad kom UKÄ fram till i arbetet med regeringsuppdraget? Vilka förslag och bedömningar lämnades till regeringen? Vad händer nu?
  • Vilka tankar har de berörda aktörerna om UKÄ:s förslag och bedömningar?
  • Hur kan lärosätena och andra aktörer i högskolesektorn samverka för att stärka det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet?
  • Hur har andra länder gjort? Kan vi inspireras av dem?
  • Hur ser det gemensamma arbetet framåt ut?

Konferensen är virtuell

Konferensen kommer att äga rum i Zoom, ett verktyg för online-möten. Vi ser det som ett hållbart, demokratiskt och modernt sätt att mötas på! Du behöver bara en dator eller läsplatta med uppkoppling för att delta. Mer information om hur det går till kommer att finnas här inför konferensen.

Delar av konferensen hålls på engelska.

Delar av konferensen kan komma att spelas in.

Gå med i vår LinkedIn-grupp!

Vi har startat en grupp på LinkedIn där vi kan kommunicera tillsammans inför konferensen. Vi arrangörer kommer att publicera nyheter med koppling till konferensen. Du som deltagare har möjlighet att skapa dialog med andra inom samma intressefält. Klicka på länken nedan för att komma till gruppen och bli medlem!

Till vår LinkedIn-grupp »

Program och anmälan

Ett första utkast till program publiceras här i mitten av februari. Du kan redan nu anmäla dig till konferensen genom att fylla i formuläret, länk nedan. Anmäl dig senast den 4 mars. Konferensen är kostnadsfri.

Inför konferensen kommer vi att skicka all information du behöver för att delta.