Uppföljningskonferens om pedagogiskt utvecklingsarbete

6
mars

Tid: 6 mars 2020 klockan 9.00–16.00

Plats: Digitalt via din dator eller läsplatta

UKÄ och SUHF bjöd in till en virtuell uppföljningskonferens för regeringsuppdraget om högskolepedagogiskt utvecklingsarbete som UKÄ slutredovisade i december 2019. Nu finns dokumentation och inspelningar från konferensen att ta del av.

På konferensen diskuterade vi de förslag och bedömningar som UKÄ lämnade till regeringen i sin slutrapportering (länk till vår webbrapportering av uppdraget hittar du längst ner på denna sida under Relaterad läsning). En av bedömningarna är att det behövs en nationell strategi för högskolepedagogisk utveckling. Med konferensen ville UKÄ lämna över stafettpinnen till SUHF och andra berörda aktörer i högskolesektorn som har möjlighet att vidareutveckla ett sådant arbete genom förstärkt samverkan.

Frågor som konferensen kretsade kring:

  • Vad kom UKÄ fram till i arbetet med regeringsuppdraget? Vilka förslag och bedömningar lämnades till regeringen? Vad händer nu?
  • Vilka tankar har de berörda aktörerna om UKÄ:s förslag och bedömningar?
  • Hur kan lärosätena och andra aktörer i högskolesektorn samverka för att stärka det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet?
  • Hur har andra länder gjort? Kan vi inspireras av dem?
  • Hur ser det gemensamma arbetet framåt ut?

Ta del av dokumentation och filmer från konferensen

På länken nedan hittar du programmet för hela konferensen. I programmet kan du klicka dig vidare för att läsa om varje session, se inspelningar och ta del av dokumentation från konferensen.

Till programmet och dokumentation från varje session

Artikel om konferensen

Läs också vår artikel om konferensen på länken nedan.

Läs artikel: Samsyn banar väg för högskolepedagogisk utveckling

Konferensen var virtuell

Konferensen ägde rum i Zoom, ett verktyg för online-möten. Vi ser det som ett hållbart, demokratiskt och modernt sätt att mötas på! Deltagarna behövde bara en dator eller läsplatta med uppkoppling för att delta.

Delar av konferensen hölls på engelska.

For our English-speaking participants

Information about the conference and some session materials in English »

Gå med i vår LinkedIn-grupp!

Vi startade en grupp på LinkedIn för att kommunicera tillsammans inför konferensen. Vi arrangörer publicerade nyheter med koppling till konferensen och deltagarna hade möjlighet att skapa dialog med andra inom samma intressefält. Klicka på länken nedan för att komma till gruppen och bli medlem!

Till vår LinkedIn-grupp »