Rättssäkerhetskonferensen 2019

23
oktober

Tid: 23 oktober, 2019 kl 10-16

Plats: Norra Latin, Stockholm

Den 23 oktober är det dags för Rättssäkerhetskonferensen 2019. Vi håller till på Norra Latin.

Konferensen riktar sig främst till anställda vid universitet och högskolor samt företrädare för studentkårer och andra närliggande organisationer och myndigheter. Vi förbehåller oss rätten att i första hand ge dessa grupper plats på konferensen.

Sista anmälningsdag till konferensen var 26 september och det är för närvarande fullbokat. Du som är intresserad av att gå kan göra en intresseanmälan till uka@meetagain.se.

Program

Onsdag den 23 oktober 2019 på Norra latin i Stockholm

9.00–10.00 Registrering

Kaffe/te och smörgås

10.00–10.10 Inledning

Anders Söderholm, generaldirektör Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

10:10–10:40 Aktuella frågor inom tillsynen

Christian Sjöstrand, chefsjurist UKÄ

10:40-10:45 Paus

10:45–11.30 Vad innebär den nya ordningen för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning för universitet och högskolor?

Kanslirådet Magnus Granlund och ämnesrådet Carolina Östgren, Utbildningsdepartementet, presenterar propositionen (prop. 2018/19:58)

11:30-12.00 Aktuella frågor inom Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH)

Marie Stern Wärn, verksjurist UKÄ och huvudföredragande ÖNH

12.00–13.00 Lunch

13:00-13:45 Högskolornas föreskrifter

Hovrättsrådet Per-Anders Svensson

13:45–14:30 Högsta domstolens dom om återbetalning av studieavgifter

Torbjörn Ingvarsson, professor i civilrätt vid Uppsala universitet

14.30–15.00 Fika

15.00–15:50 Utredningen om fusk vid högskoleprovet

Anna Tansjö, särskilda utredare, Utbildningsdepartementet

15.50-16.00 Avslutning