Rättssäkerhetskonferensen 2019

23
oktober

Tid: 23 oktober, 2019 kl 10-16

Plats: Norra Latin, Stockholm

Den 23 oktober är det dags för Rättssäkerhetskonferensen 2019. Vi håller till på Norra latin. Anmälan öppnar 22 augusti.

Preliminärt program

Onsdag den 23 oktober 2019 på Norra latin i Stockholm

9.00–10.00 Registrering

Kaffe/te och smörgås

10.00–10.10 Inledning

Anders Söderholm, generaldirektör Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

10:10–10:40 Aktuella frågor inom tillsynen

Christian Sjöstrand, chefsjurist UKÄ

10:40-10:45 Paus

10:45–11.30 Vad innebär den nya ordningen för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning för universitet och högskolor?

Kanslirådet Magnus Granlund och ämnesrådet Carolina Östgren, Utbildningsdepartementet, presenterar propositionen (prop. 2018/19:58)

11:30-12.00 Aktuella frågor inom Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH)

Marie Stern Wärn, verksjurist UKÄ och huvudföredragande ÖNH

12.00–13.00 Lunch

13:00-13:45 Högskolornas föreskrifter

Hovrättsrådet Per-Anders Svensson

13:45–14:30 Högsta domstolens dom om återbetalning av studieavgifter

Torbjörn Ingvarsson, professor i civilrätt vid Uppsala universitet

14.30–15.00 Fika

15.00–15:50 Utredningen om fusk vid högskoleprovet

Den särskilda utredaren Anna Tansjö, eller någon från utredningens sekretariat, Utbildningsdepartementet

15.50-16.00 Avslutning