Studenter som medaktörer för högre utbildningskvalitet

Hur kan vi skapa ett system där studenter blir medaktörer till den pedagogiska utvecklingen i högskolan och på så vis kan bidra till högre utbildningskvalitet? Kan vi systematisera samverkan mellan lärosäte och studenter? På den här sessionen delar vi erfarenheter och diskuterar förutsättningar för att studenter ska kunna agera medaktörer i sina utbildningar.

Tid: 09.50-10.35

Simon Edström

Simon Edström, SFS

Om sessionen

Simon Edström, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS) leder den här sessionen där vi diskuterar hur studenter kan engageras som medaktörer i utbildningen för att öka utbildningskvaliteten. Bara för att studenterna är med och utformar innehållet och genomförandet av utbildningen betyder inte det nödvändigtvis att kvaliteten höjs – hur skapar vi system för att uppnå detta? Det och mer kommer vi att diskutera i denna session.

Deltagarna får utbyta erfarenheter, ge exempel på tidigare initiativ och diskutera hur man kan skapa goda förutsättningar för hur studenterna kan få en starkare roll som medaktörer i sina egna utbildningar.

Primär målgrupp

Sessionen vänder sig i första hand till studentföreträdare, lärare och lärosätesledning men alla med intresse för frågan är välkomna att delta och bidra med sina erfarenheter och tankar.

Så förbereder du dig inför denna session

Fundera gärna över följande frågor:

  • På vilka olika sätt kan studenter vara medaktörer i utbildningar?
  • Vad finns det för risker med att studenter är medaktörer?
  • Vilka erfarenheter har ni av studenter är medaktörer i utbildningen och dess utveckling?
  • Hur kan man på ett systematiskt och konstruktivt sätt engagera studenter och/eller dess representanter för att de ska bli medaktörer?
  • Vilken roll spelar lärosätesledningar för att stödja studenter som medaktörer?

Dokumentation från konferensen

Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan