Studentaktiverande undervisning

Det vetenskapliga stödet för vissa former av studentaktiverande undervisningsmetoder är starkt och växande. På den här sessionen introducerar vi dig för ett konkret, evidensbaserat undervisningsupplägg av Flipped classroom-karaktär.

Tid: 14.00-14.45

Emma Wikberg, Stockholms universitet

Emma Wikberg, Stockholms universitet


Om sessionen

Det vetenskapliga stödet för vissa former av studentaktiverande undervisningsmetoder är starkt och växande, och det finns gott om exempel på specifika kursupplägg som testats empiriskt med goda resultat. Gemensamt för dessa metoder är övergången från traditionella föreläsningar till ett starkare fokus på lärandeaktiviteter där studenterna medverkar mer aktivt.

I den här sessionen kommer Emma Wikberg, lärare och pedagogisk ambassadör på Fysikum vid Stockholms universitet att introducera dig till ett konkret evidensbaserat undervisningsupplägg av flipped classroom-karaktär, där förberedelseuppgifter utgör grunden för seminarier som innehåller examinerande klickarfrågor, kortare föreläsningar och problemlösning i smågrupper.

Genom din egen förberedelseuppgift kommer du att få en introduktion till forskningsbakgrunden och kursupplägget som sådant, och under webinariet kommer vi att fokusera på hur man skapar förutsättningar för fungerande och givande gruppsamarbeten som motiverar studenterna att acceptera och engagera sig i ett nytt arbetssätt.

Så förbereder du dig inför denna workshop:

Läsförberedelser är en central del av det kursupplägg som själva webinariet
handlar om. Genom att ladda ner förberedelseuppgiften nedan, får du alltså redan nu en försmak av kursdesignen. Förberedelseuppgiften består av en skriftlig sammanfattning av forskningsbakgrund och kursupplägg.

Ladda ner förberedelseuppgiften Pdf, 249.9 kB.

Dokumentation från konferensen


Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan