Nationell bild av lärosätenas HPU-arbete

Hur arbetar landets universitet och högskolor med pedagogisk utveckling? UKÄ har ett regeringsuppdrag som ska undersöka det. På den här sessionen presenterar vi resultat från den kartläggning som görs inom uppdraget och ger deltagarna möjlighet att diskutera och komma med synpunkter inför vår rapportering till regeringen.

Tid: 13.00-13.45

Andrea Amft, Amanda Bjernestedt, Anna Lundh och Ulrika Thafvelin, UKÄ

Andrea Amft, Amanda Bjernestedt, Anna Lundh och Ulrika Thafvelin, UKÄ

Om sessionen

Andrea Amft är projektledare för ett regeringsuppdrag som UKÄ har om högskolepedagogisk utveckling. I den här sessionen berättar hon och hennes kollegor Amanda Bjernestedt, Anna Lundh och Ulrika Thafvelin mer om uppdraget och presenterar resultat från den kartläggning som ingår i uppdraget.

Syftet med sessionen är att gemensamt med deltagarna skapa en mer fullständig bild av det nationella läget innan UKÄ rapporterar till regeringen i slutet av året.

Välj ett diskussionsområde

Deltagarna väljer sedan ett av följande tre diskussionsområden som de vill vara med på och diskutera i mindre grupper. När det är dags för gruppdiskussioner kommer du tillbaka till denna sida och väljer ett av temarummen på någon av länkarna nedan.

1. Studentcentrerat lärande
Hur arbetar man med studentcentrerat lärande på olika nivåer inom ditt lärosäte? Vad gör de olika nivåerna för att stödja en utveckling där studentens lärande i högre grad är i fokus? Saknar ni något stöd från nationell nivå för att ytterligare stärka ett studentcentrerat lärande?

2. Kollegialt lärande
Hur stimulerar och tillvaratar man kunskaper, erfarenheter och engagemang för studenters lärande på olika nivåer inom ditt lärosäte? Vad är ledningens, institutionens och den enskilde lärarens ansvar? Saknar ni något stöd från nationell nivå för att ytterligare stärka ett kollegialt lärande?

3. Samarbete utanför lärosätet
Vilka typer av samarbeten skulle du vilja se mer av? Om resurserna är desamma som i dag, och om det finns mer resurser? Saknar ni något stöd från nationell nivå för att ytterligare stärka samarbeten utanför lärosätet?

Dokumentation från konferensen

Andrea Amft från UKÄ hälsar välkommen till sessionen tillsammans med sina kollegor.

Andrea Amft från UKÄ hälsar välkommen till sessionen tillsammans med sina kollegor.

Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan