Digitaliseringens påverkan på utbildningssystemet – en lägesbild

Regeringen har satt målet att alla i Sverige ska kunna utveckla och använda sin digitala kompetens. Vad innebär det för utbildningsystemet? Digitaliseringsrådet ger en övergripande bild.

Tid: 09.15-09.35

Jan ”Gulan” Gulliksen, KTH samt ledamot i Digitaliseringsrådet och Nils Hertzberg, Digitaliseringsrådet

Jan ”Gulan” Gulliksen, KTH samt ledamot i Digitaliseringsrådet och Nils Hertzberg, Digitaliseringsrådet

Om sessionen

På den här sessionen vill vi ge en samlad analys och övergripande bild av digitaliseringen i Sverige. Digitaliseringsrådet är inrättat av regeringen för att följa digitaliseringen i Sverige och ge förslag på insatser utifrån att vi ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Här får du ta del av några slutsatser och reflektioner från de lägesbilder som överlämnats till regeringen. Vi lyfter också frågan om varför utbildningssystemet behöver moderniseras.

Nils Hertzberg, kanslichef för Digitaliseringsrådet, berättar om den lägesbild som Digitaliseringsrådet har överlämnat till regeringen. Jan ”Gulan” Gulliksen professor och vice rektor digitalisering vid KTH samt ledamot i Digitaliseringsrådet, ger därefter några reflektioner utifrån att driva på utvecklingen ”inifrån”.

Möjlighet att stanna kvar i rummet och chatta med Digitaliseringsrådet i pausen efter sessionen.

Så förbereder du dig inför sessionen

Fundera över vilka som är de främsta hindren för att högre utbildning ska bli världsledande på att kommunicera, interagera, producera och undervisa digitalt. Alla svar kommer sedan att visas som ett ordmoln på konferensen.

Dokumentation från konferensen


Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan