Blended learning - Community of Inquiry

Blended learning handlar om att blanda olika lärmiljöer och kombinera traditionella klassrumsmetoder med aktiviteter online. I den här sessionen får du veta mer om blended learning som undervisningsform.

Tid: 10.50-11.35

Jonas Jonasson, Mittuniversitetet

Om sessionen

Jonas Jonasson utbildar byggnadsingenjörer på Mittuniversietet. Han använder sig av "blended learning" med campus- och distansstudenter i samma klass. I den här sessionen berättar han om blended learning och om sina erfarenheter av att använda "flipped classroom-pedagogik" och konceptet "Community of inquiry" i en miljö med både distans- och campusstudenter samtidigt.

Primär målgrupp

Den här sessionen vänder sig till alla som är intresserade av pedagogik och aktivt lärande.

Dokumentation från konferensen

Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan