Akademiskt lärarskap

Hur kan det akademiska lärarskapet i högskolan stärkas så att lärare i högskolan ges goda möjligheter att utveckla och utöva sin profession så att verksamheten håller högsta kvalitet? Den här sessionen handlar bland annat om vikten av att belöna pedagogisk skicklighet och hur en kontinuerlig pedagogisk utveckling bör vara en central del av högskolans kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

Tid: 10.50–11.35

Karin Åmossa, SULF

Karin Åmossa, SULF och Max Scheja, Stockholms universitet

Om sessionen

Karin Åmossa, chefsutredare på SULF och Max Scheja, professor i högskolepedagogik på Stockholms universitet berättar om olika aspekter av akademiskt ledarskap. Deltagarna blir även indelade i grupper för att diskutera hur det är möjligt att stärka det akademiska lärarskapet i högskolan och vad de som individer kan bidra med.

Om akademiskt lärarskap

Akademiskt lärarskap kan förstås som en utgångspunkt för pedagogisk utveckling där lärare i högskolan kontinuerligt och systematiskt reflekterar över och utforskar sin undervisningspraktik och dess inverkan på studenters lärande. Genom att på olika nivåer (individuellt, kollegialt och på lärosätesnivå) synliggöra utvecklingsinsatser inom olika pedagogiska praktiker och dela professionella erfarenheter av pågående kvalitetsutvecklingsarbete skapas förutsättningar för att utveckla och ta fasta på centrala kvalitetsdrivande processer i den högre utbildningen.

Primär målgrupp

Denna session vänder sig i första hand till lärare, ledare, chefer och pedagogiska utvecklare i högskolan, men alla som är intresserade av frågorna är välkomna att delta.

Så förbereder du dig inför sessionen

Fundera över vad som kan göras för att stärka det akademiska lärarskapet i högskolan:

  • Individuellt?
  • Kollegialt?
  • Ur ett ledningsperspektiv?

Dokumentation från konferensen


Viktiga dimensioner från det akademiska lärarskapet. Bild från SULF:s session på den virtuella diskussionen

Viktiga dimensioner från det akademiska lärarskapet. Bild från SULF:s session på den virtuella diskussionen.

 

Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan