Active learning classroom online

Nyfiken på Active learning classroom (ALC) online? På den här sessionen får du möjlighet att prova på rollen som student och testa nya digitala former för lärande.

Tid: 09.50-10.35

Niklas Brinkfeldt, Högskolan Dalarna och Minette Henriksson, Göteborgs universitet

Niklas Brinkfeldt, Högskolan Dalarna och Minette Henriksson, Göteborgs universitet

Om sessionen

Niklas Brinkfeldt, chef för NGL-centrum (nästa generations lärande) vid Högskolan Dalarna och Minette Henriksson, systemadministratör vid Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande på Göteborgs universitet ger en bakgrund till pedagogik i ALC-salar och berättar om utgångspunkten för perspektivet Active learning classroom och lärdomar från undervisning i Active learning classrooms för nätbaserad undervisning.

Sessionen innehåller en imiterad undervisningssituation inom ett enkelt ämne för deltagarna. Målsättningen är att deltagarna får erfara hur studenterna kan uppleva studentaktiva undervisningsformer även i nätmiljöer.

Sessionen avslutas med en reflektion om de tekniska möjligheterna för att bygga nya nätmiljöer idag.

Dokumentation från konferensen

Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan