10 miljoner till utveckling av distansutbildning

Universitets- och högskolerådet (UHR) har regeringens uppdrag att fördela projektmedel för utveckling av kvalitet och genomströmning inom distansutbildningen. På den här sessionen får vi veta mer om utlysningen av kvalitetsmedel. Vi diskuterar även strategiska utvecklingsområden för distansutbildningen.

Tid: 09.50-10.35

Mikael Andersson, UHR

Mikael Andersson, UHR

Om sessionen

UHR har fått i uppdrag av regeringen att administrera en utlysning av medel för projekt som utvecklar distansutbildningens former och pedagogik, speciellt för landsbygden och orter utanför campusorterna. För universitet, högskolor och yrkeshögskolor finns sammanlagt 10 miljoner kronor att söka till och med den 1 oktober 2019.

Mikael Andersson, projektledare för regeringsuppdraget på UHR berättar mer om uppdraget och utlysningen samt svarar på frågor. Efterföljande diskussion om frågor kring rekrytering och genomströmning för distansutbildning och om utmaningarna med rekrytering i glesbygd och bland studieovana individer.

Läs mer om utlysningen på UHR:s webbplats

Primär målgrupp

Denna session vänder sig i första hand till ledare, chefer och pedagogiska utvecklare vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor, men alla som är intresserade av frågorna är välkomna att delta.

Dokumentation från konferensen

Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan