Virtuell konferens om högskolepedagogisk utveckling

27
september

Tid: 27 september kl. 9.00-14.30

Plats: Digital konferens - du behöver bara en dator/läsplatta med uppkoppling

Inom ramen för vårt regeringsuppdrag kring högskolepedagogisk utveckling bjuder vi in till en virtuell konferens för inspiration, dialog och samverkan kring pedagogiskt utvecklingsarbete i högskolan.

I samarbete med nätverket ITHU (IT i högre utbildning) arrangerar vi en virtuell konferens. På konferensen kan du delta i inspirationsverkstäder, bland annat om Flipped Classroom-pedagogik, aktivt lärande och Open networked learning. SFS, SUHF, Sulf, UHR och andra viktiga aktörer i högskolesektorn belyser hur de på olika sätt arbetar med frågor som rör pedagogisk utveckling. Dessutom presenterar UKÄ sin kartläggning över hur lärosätena i Sverige arbetar med högskolepedagogisk utveckling och vill ha din hjälp att dra slutsatser och tolka resultaten.

Konferensen äger rum i Zoom, ett verktyg för online-möten. Det innebär att du kan delta på konferensen var som helst där du har tillgång till en dator eller läsplatta med uppkoppling – ett hållbart och modernt sätt att mötas!

Programmet kommer att bjuda på såväl föredrag som seminarier och workshops i smågrupper. Under pauserna erbjuds interaktiva sociala aktiviteter. Hela programmet presenteras längre fram.

Anmälan

Du kan redan nu anmäla dig i formuläret nedan. Vi återkommer sedan med mer information och aktiviteter inför konferensen.