Virtuell konferens om högskolepedagogisk utveckling

27
september

Tid: 27 september kl. 9.00-15.00

Plats: Digital konferens - du behöver bara en dator/läsplatta med uppkoppling

Inom ramen för vårt regeringsuppdrag om högskolepedagogisk utveckling bjuder vi in till en virtuell konferens för inspiration, dialog och samverkan kring pedagogiskt utvecklingsarbete i högskolan.

I samarbete med Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) arrangerar vi en virtuell konferens. På konferensen kan du delta i inspirationsverkstäder, bland annat om Flipped Classroom-pedagogik, aktivt lärande och Open networked learning. SFS, SUHF, Sulf, UHR och Digitaliseringsrådet belyser hur de på olika sätt arbetar med frågor som rör pedagogisk utveckling. Dessutom presenterar UKÄ sin kartläggning över hur lärosätena i Sverige arbetar med högskolepedagogisk utveckling och vill ha din hjälp att dra slutsatser och tolka resultaten.

Konferensen äger rum i Zoom, ett verktyg för online-möten. Efter anmälan (ca 1 vecka innan konferensen) får du en länk och kan sedan delta på konferensen från en dator eller läsplatta med uppkoppling – ett hållbart, demokratiskt och modernt sätt att mötas!

Sista anmälningsdag: Fredagen den 20 september. Konferensen är kostnadsfri.

Anmälningsformulär finns längst ner på denna sida »

Preliminärt program

Här ser du programmet för dagen. Vi kommer inom kort att fylla på med mer information om varje programpunkt och information om hur du kan förbereda dig inför respektive pass. Observera att förändringar i programmet fortfarande kan ske.

09.00-09.15


Välkommen!

 • Anders Söderholm,
  Universitetskanslersämbetet


09.15-09.35


Reflektioner om digitalisering i högre utbildning

 • Jan Gulliksen,
  KTH och ledamot i Digitaliseringsrådet
 • Nils Hertzberg,
  Digitaliseringsrådet


09.35-09.50


Paus med aktiviteter


09.50-10.35

Active classroom learning online

 • Åse Tieva,
  Umeå universitet
 • Niklas Brinkfeldt,
  Högskolan Dalarna

Om regeringens satsning att öka kvaliteten och genomströmningen i distansutbildning

 • Mikael Andersson,
  Universitets- och högskolerådet

Studenter som medaktörer för högre utbildningskvalitet

 • Simon Edström, SFS

10.35-10.50


Paus med aktiviteter


10.50-11.35

Blended Learning - Community of Inquiry

 • Jonas Jonasson,
  Mittuniversitetet

Akademiskt lärarskap

 • Karin Åmossa, Sulf
 • Max Scheja, Stockholms universitet

ONL - öppet och problembaserat lärande online och i praktik

 • Alastair Cleerman,
  Linnéuniversitetet
 • Lars Uhlin,
  Karolinska institutet

11.35-12.35


Lunch med aktiviteter


12.35-13.00


Återsamling med framtidsspaning


13.00-13.45


Nationell bild av lärosätenas HPU-arbete

 • Andrea Amft, UKÄ
 • Ulrika Thafvelin, UKÄ
 • Anna Lundh, UKÄ
 • Amanda Bjernestedt, UKÄ


13.45-14.00


Paus med aktiviteter


14.00-14.45

Studentaktiverande undervisning – konkreta tips

 • Emma Wikberg,
  Stockholms universitet


Nationell samverkan för högskole-pedagogisk utveckling genom SUHF

 • Klara Bolander Laksov,
  Stockholms universitet och ledamot i SUHF:s arbetsgrupp

14.45-15.00


Avslutning och sammanfattning av dagen

 • Anders Söderholm
 • Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU)Anmälan

Du anmäler dig i formuläret nedan senast den 20 september. Vi återkommer sedan med mer information och aktiviteter inför konferensen.