Virtuell konferens om högskolepedagogisk utveckling

27
september

Tid: 27 september kl. 9.00-15.00

Plats: Digital konferens - du behöver bara en dator/läsplatta med uppkoppling

Inom ramen för vårt regeringsuppdrag om högskolepedagogisk utveckling bjöd vi in till en virtuell konferens för inspiration, dialog och samverkan kring pedagogiskt utvecklingsarbete i högskolan.

I samarbete med Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) och med hjälp av SUNET arrangerade vi en virtuell konferens. På konferensen fick deltagarna delta i inspirationsverkstäder, bland annat om Flipped Classroom-pedagogik, aktivt lärande och Open networked learning. SFS, SUHF, SULF, UHR och Digitaliseringsrådet belyste hur de på olika sätt arbetar med frågor som rör pedagogisk utveckling. Dessutom presenterade UKÄ sin kartläggning över hur lärosätena i Sverige arbetar med högskolepedagogisk utveckling. Deltagarna fick i mindre grupper hjälpa till att dra slutsatser och tolka resultaten.

Konferensen ägde rum i Zoom, ett verktyg för online-möten – ett hållbart, demokratiskt och modernt sätt att mötas!

Dokumentation från varje session

Nedan ser du programmet för konferensen. Klicka på rubriken till den session som du vill läsa mer om. Där hittar du även eventuella förberedelseuppgifter samt dokumentation från konferensen i form av talarnas presentationer och deltagarnas diskussioner (Mentimeter eller Padlet).

På länken nedan kan du också se de spontana kommentarer om konferensen som deltagarna skrev in under dagen.

Läs deltagarnas kommentarer om konferensen Pdf, 3 MB.

Hashtag för konferensen

Använd gärna vår hashtag för konferensen när du gör inlägg i sociala medier: #UKAvirtuell

Program

08.30-09.00


Morgonfika i lobbyn/helpdesk »

Ta med din kaffekopp och passa på att logga in dig till konferensen i god tid. Då kan du säkerställa att din utrustning fungerar och prata med andra deltagare. På plats i Zoomrummet finns även ansvariga för konferensen att ställa frågor till.


09.00-09.15


Välkommen »

 • Anders Söderholm, Universitetskanslersämbetet


09.15-09.35


Digitaliseringens påverkan på utbildningssystemet – en lägesbild »

 • Jan Gulliksen,
  KTH och ledamot i Digitaliseringsrådet
 • Nils Hertzberg,
  Digitaliseringsrådet


09.35-09.50


Paus


09.50-10.35

Active learning classroom online »

 • Niklas Brinkfeldt,
  Högskolan Dalarna
 • Minette Henriksson, Göteborgs universitet

10 miljoner till utveckling av distansutbildning »

 • Mikael Andersson,
  Universitets- och högskolerådet

Studenter som medaktörer för högre utbildningskvalitet »

 • Simon Edström, SFS

10.35-10.50


Paus


10.50-11.35

Blended Learning - Community of Inquiry »

 • Jonas Jonasson,
  Mittuniversitetet

Akademiskt lärarskap »

 • Karin Åmossa, Sulf
 • Max Scheja, Stockholms universitet

ONL - öppet och problembaserat lärande online och i praktik »

 • Alastair Creelman,
  Linnéuniversitetet
 • Lars Uhlin,
  Karolinska institutet

11.35-12.35


Lunch med aktiviteter »

Klicka här för att se alla aktiviteter och få länkar för att delta


12.35-13.00


ITHU:s bidrag till digitalisering i högre utbildning »

 • Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU)


13.00-13.45


Nationell bild av lärosätenas HPU-arbete »

 • Andrea Amft, UKÄ
 • Amanda Bjernestedt, UKÄ
 • Anna Lundh, UKÄ
 • Ulrika Thafvelin, UKÄ


13.45-14.00


Paus


14.00-14.45

Studentaktiverande undervisning – konkreta tips »

 • Emma Wikberg,
  Stockholms universitet


Nationell samverkan för högskolepedagogisk utveckling genom SUHF »

 • Klara Bolander Laksov,
  Stockholms universitet och ledamot i SUHF:s arbetsgrupp

14.45-15.00


Avslutning och sammanfattning av dagen

 • Anders Söderholm, UKÄ
 • Andrea Amft, UKÄ
 • Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU)Instruktionsfilm

På länken nedan kan du se en instruktionsfilm för hur man deltar i konferensen.

Se instruktionsfilm: Ny i Zoom? Så gör du för att delta i den virtuella konferensen!