Studentdagen - En dag med fokus på Studentinflytande, studenträtt och utbildningskvalitet

20
augusti

Tid: 20 augusti, klockan 09:30-16:00

Plats: Bygget, Norrlandsgatan 11, 111 43 Stockholm

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) vill bjuda in dig som är studentkårsaktiv till en heldagskonferens om UKÄ:s verksamhet och hur studentkårerna berörs av vårt arbete.

Under dagen får du information och kunskap som är till nytta för studentinflytandet och utbildningsbevakningen men du får också chans till inspel, möjlighet att ställa frågor samt erfarenhetsutbyte mellan kårer.

Under dagen kommer vi att prata om:

 • Hur det nationella kvalitetssäkringssystemet fungerar och vilken roll studentkårerna har att fylla samt vad som är aktuellt den närmsta perioden
 • Hur UKÄ:s juridiska tillsyn av lärosätena fungerar och vilka lagar och förordningar både lärosäten och studentkårer har att förhålla sig till
 • Annan information om UKÄ som kan vara värdefullt för studentkårsaktiva att känna till och vad som är aktuellt just nu.

Efter konferensens slut arrangerar Sveriges förenade studentkårer ett mingel för alla närvarande. Mer detaljerad information om detta kommer senare.

Dagen riktar sig till dig som studentkårsrepresentant, då vi kommer prata om kvalitetssäkring av högre utbildning och juridiska frågor riktar vi oss främst till de som arbetar med utbildningsfrågor. Vi är medvetna om att många byter verksamhetsår 1 juli och hoppas att både ni som är nya på era poster men även ni som har suttit längre har möjlighet att delta.

Anmälan

Anmälan gör du på denna webbplats eller i den inbjudan du fått. Varje kår kommer ha möjlighet att skicka 1-2 personer, beroende på antalet anmälda. Sista anmälningsdag är den 7 juli 2019. Då instruktioner för resebokning skickas ut först efter sista anmälningsdag är det viktigt att du anmäler dig i tid. 

Anmälan är nu stängd.

Deltagandet är gratis. UKÄ bekostar resor till och från Stockholm för max två personer per kår under förutsättning att bokning sker enligt UKÄ:s riktlinjer. Mer information om bokning av resor skickas efter att anmälningstiden gått ut. Därför ber vi dig att inte boka resa innan dess.

Program

09.30–10.00 Registrering, Kaffe/te och smörgås

10.00–10.30 Anders Söderholm, generaldirektör på UKÄ, hälsar välkommen

 • UKÄ:s roll: Då, nu och i framtiden

10.30–12.00 UKÄs kvalitetssäkringssystem ur ett studentperspektiv

 • Hur fungerar det nationella kvalitetssäkringssystemet?
 • Vad är på gång de närmsta två åren? Vilka lärosäten kommer att beröras?
 • Vilken roll har kårerna och ni studenter i det arbetet?
 • Vilka erfarenheter har ni av arbetet med att rekrytera studenter till UKÄ:s granskningar och utvärderingar? Vad kan ni lära av varandra?
 • Sveriges förenade studentkårers (SFS) roll i kvalitetssäkringssystemet

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Studentinflytande och studenträtt

 • Vad är juridisk tillsyn och hur går den till?
 • Vem kan göra en anmälan? Vad händer när det görs en anmälan?
 • Vad är en lärosätestillsyn?
 • Studentinflytande
 • Exempel på vägledningar och rapporter som kan fungera som stöd i kårernas uppdrag.

14.30–15.00 Kaffepaus

15.00- 15.20 Hur finansieras högre utbildning och studentinflytande

 • Varifrån får lärosätena sina pengar och hur fördelas pengarna?
 • Hur påverkar resurstilldelningen förutsättningarna för utbildningarna, utbildningsbevakningen och för din kår?

15.20-15.40 Jämställdhet i högskolesektorn och UKÄ:s analyser

15.40–15.50 Vad finns mer att hämta från UKÄ?

 • Högskolekollen –resultat från granskningar och utvärderingar
 • Statistik och analys
 • Rapporter

15.50 -16.00 Avrundning och summering

16.00-18.00 16.00-18.00 Mingel med närvaro av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning, forskning och rymden