Studentdagen - En dag med fokus på Studentinflytande, studenträtt och utbildningskvalitet

20
augusti

Tid: 20 augusti, klockan 09:30-16:00

Plats: Bygget, Norrlandsgatan 11, 111 43 Stockholm

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) vill bjuda in dig som är studentkårsaktiv till en heldagskonferens om UKÄ:s verksamhet och hur studentkårerna berörs av vårt arbete. Under dagen får du information och kunskap som är till nytta för studentinflytandet och utbildningsbevakningen men du får också chans till inspel, möjlighet att ställa frågor samt erfarenhetsutbyte mellan kårer.

Under dagen kommer vi att prata om:

  • Hur det nationella kvalitetssäkringssystemet fungerar och vilken roll studentkårerna har att fylla samt vad som är aktuellt den närmsta perioden
  • Hur UKÄ:s juridiska tillsyn av lärosätena fungerar och vilka lagar och förordningar både lärosäten och studentkårer har att förhålla sig till
  • Annan information om UKÄ som kan vara värdefullt för studentkårsaktiva att känna till och vad som är aktuellt just nu.

Efter konferensens slut arrangerar Sveriges förenade studentkårer ett mingel för alla närvarande. Mer detaljerad information om detta kommer senare.

Dagen riktar sig till dig som studentkårsrepresentant, då vi kommer prata om kvalitetssäkring av högre utbildning och juridiska frågor riktar vi oss främst till de som arbetar med utbildningsfrågor. Vi är medvetna om att många byter verksamhetsår 1 juli och hoppas att både ni som är nya på era poster men även ni som har suttit längre har möjlighet att delta.

Anmälan

Anmälan gör du på denna webbplats eller i den inbjudan du fått. Varje kår kommer ha möjlighet att skicka 1-2 personer, beroende på antalet anmälda. Sista anmälningsdag är den 7 juli 2019. Då instruktioner för resebokning skickas ut först efter sista anmälningsdag är det viktigt att du anmäler dig i tid. 

Anmäl dig här.

Kostnad

Deltagandet är gratis. UKÄ bekostar resor till och från Stockholm för max två personer per kår under förutsättning att bokning sker enligt UKÄ:s riktlinjer. Mer information om bokning av resor skickas efter att anmälningstiden gått ut. Därför ber vi dig att inte boka resa innan dess.

Program

Program till konferensen kommer läggas ut på denna sida samt skickas ut till alla inbjudna i slutet av maj.