Dialogmöte Stockholm: Granskning av kvalitetssäkring av forskning

1
april

Tid: 1 april 2019 kl 13-16

Plats: 7 A, Vasagatan 7, Stockholm

Dialogmöte om UKÄ:s pågående metodutvecklingsarbete gällande granskning av kvalitetssäkring av forskning.

UKÄ:s uppdrag har sedan 2017 utökats till att utöver kvalitetssäkring av högre utbildning även inkludera granskning av kvalitetssäkring av forskning, vilket kommer att inkluderas i komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

I juni 2019 ska UKÄ presentera en vägledning med bedömningsgrunder för de nya granskningarna. Därför bjöd UKÄ in till dialog om bedömningsgrunderna utifrån de granskningsteman som har identifierats i det pågående metodutvecklingsarbetet. Utöver mötet i Stockholm, hölls ett möte i Göteborg den 8 april.

Efter mötena finns möjlighet att ställa frågor eller delge synpunkter via e-post till adressen dialog@uka.se.

Filmen innehåller följande delar som du kan klicka dig fram till:

  1. Intervju med UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm om UKÄ:s uppdrag att granska kvalitetssäkring av forskning
  2. Inledning av Anders Söderholm, generaldirektör, UKÄ
  3. Förslag till vägledning med Kristina Tegler Jerselius, utredare på UKÄ
  4. Redovisning av gruppdiskussioner
  5. Förslag till nyckeltal med Martin Söderhäll, utredare på UKÄ
  6. Summering och avslutande reflektioner med Anders Söderholm, generaldirektör, UKÄ

Presentationer och dokumentation från mötena

Ladda ner presentationerna från mötet Pdf, 495.2 kB.

Ladda ner skriftlig dokumentation med de synpunkter som framkom Pdf, 110.4 kB.