Dialogmöte Göteborg: Granskning av kvalitetssäkring av forskning

8
april

Tid: 8 april 2019 kl 13-16 

Plats: Radisson Blu Scandinavia hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg

Dialogmöte om UKÄ:s pågående metodutvecklingsarbete gällande granskning av kvalitetssäkring av forskning.

UKÄ:s uppdrag har sedan 2017 utökats till att utöver kvalitetssäkring av högre utbildning även inkludera granskning av kvalitetssäkring av forskning, vilket kommer att inkluderas i komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

I juni 2019 ska UKÄ presentera en vägledning med bedömningsgrunder för de nya granskningarna. Därför bjöd vi in till dialog om bedömningsgrunderna utifrån de granskningsteman som har identifierats i det pågående metodutvecklingsarbetet.

Efter mötena finns möjlighet att ställa frågor eller delge synpunkter via e-post till adressen dialog@uka.se.

Filmade presentationer

Ytterligare ett dialogmöte hölls den 1 april i Stockholm. På länken nedan kan du se filmade presentationer och intervjuer från det mötet.

Se filmer från dialogmötet i Stockholm