Högskolepedagogisk utveckling – strategi, praktik och forskning

23
maj

Tid: 23 maj, 9.45 — 17.10

Plats: Aula Biologica, Umeå universitet, Umeå

Swednet och UKÄ bjuder in till en konferensdag om högskolepedagogisk utveckling.

Konferensen riktar sig till ledningspersoner, strategiskt ansvariga, pedagogiska utvecklare, lärare och studenter.

Program

09.45 – 10.15 Kaffe och registrering

10.15 – 10.35 Välkommen

10.40 – 11.30 Behovet av en högskolepedagogisk strategi
Anders Söderholm, generaldirektör på Universitetskanslersämbetet

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.30 Högskolepedagogisk utveckling i strategi och praktik
Korta presentationer utifrån:
• Ledningsperspektiv: Eva Åkesson, rektor för Uppsala universitet
• Lärarperspektiv: Erik Lindenius, universitetslektor och excellent lärare vid Umeå universitet
• Studentperspektiv: Daniel Lindblom, vice ordförande för SFS

13.30 – 14.15 Gruppdiskussioner på tema: strategier och aktiviteter

14.15 – 14.40 Sammanfattning av gruppdiskussioner i plenum

14.40 – 15.10 Kaffe

15.10 – 16.00 World café på tema kunskapsfält:
• Angelägna forskningsfrågor
• Stöd för högskolepedagogisk forskning
• Forum för forskning

16.00 – 16.50 Paneldiskussion: Ett kunskapsfält att bygga
Moderator: Eva Svedmark, universitetslektor, Umeå universitet
Lars Geschwind, lektor, Kungliga tekniska högskolan; Max Scheja, professor, Stockholms universitet; Kristin Ewins, docent, Örebro universitet; Jörgen Tholin, huvudsekreterare för utbildningsvetenskapliga kommittén, Vetenskapsrådet

16.50 – 17.10 Avrundning och sammanfattning

Den 24 maj är det årskonferens för Swednet dit pedagogiska utvecklare samt medlemmar i Swednet hälsas välkomna.

Pris (per person och exkl. moms)

Dag 1: 1 000 kr

Middag dag 1: 500 kr

Dag 2: 750 kr

Program

Ladda ner programmet för konferensen samt program för Swednets årskonferens Pdf, 173.8 kB.