Studentkonferensen: en dag med fokus på studentinflytande och utbildningskvalitet

7
december

Tid: 7 december, kl. 9.30–16.00

Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

UKÄ välkomnade studentkårsaktiva studenter till Stockholm för en heldagskonferens där samtal kring villkoren för studentinflytande och utbildningskvalitet stod i centrum.

Konferensen riktade sig till studentkårsledningar, informationsansvariga och de inom kåren som arbetar med utbildningskvalitet.

Presentationer

Här kan du ladda ner Powerpoint-presentationer från dagen.

Ladda ner presentationerna

Program

09.30–10.00 Registrering

Kaffe/the och smörgås

10.00–10.15 Anders Söderholm hälsar välkommen

Generaldirektör, Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

10.15–10.30 Högskolekollen – hitta resultat från granskningar

10.30–12.00 UKÄs utvärderingssystem ur ett studentperspektiv

SFS om studenternas arbete i kvalitetssäkringssystemet

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.30 Villkor för studentinflytande, juridiska och ekonomiska försättningar

13.30–14.30 Inventering av behov kopplat till studentinflytande

14.30–15.00 Kaffepaus

15.00–16.00 Vad händer framöver?