Upptaktsmöte omgång 2, granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

13
september

Tid: 13 september kl. 10.00-16.00

Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

Vid mötet informerar UKÄ om processen och bedömningsgrunderna för granskningarna av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

Inbjudna till mötet är representanter för de lärosäten som ingår i granskningen samt en representant från kårerna vid respektive lärosäte. Även ordförandena för bedömningsgrupperna deltar vid mötet.

Program

  • Granskningsprocessen
  • Vägledningen
  • Bedömningsunderlag
  • Övriga underlag
  • Projektvis presentation av lärosätets organisation och kvalitetssystem
  • Övriga frågor

Upptaktsmötet filmas 10.00-12.00.

Här kan du hämta mötets presentation