Rättssäkerhetskonferensen 2018

17-18
oktober

Tid: 17 oktober klockan 10.00-16.00 och 18 oktober klockan 9.00-12.00

Plats: Norra Latin, Stockholm

UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm hälsar välkommen till Rättssäkerhetskonferensen 2018

Årets rättssäkerhetskonferens tog bland annat upp frågor om GDPR, den nya förvaltningslagen och disciplinärenden.

– Jag tycker att konferensen var mycket lyckad. Särskilt vill jag lyfta fram panelsamtalen om den nya förvaltningslagen och om disciplinärenden. Till de programpunkterna hade konferensdeltagarna skickat in frågor på förhand som panelen fick svara på, vilket blev väldigt ”hands on”, säger Jessica Levin som är verksjurist på UKÄ och ansvarat för konferensen.

Rättssäkerhetskonferensen var som vanligt välbesökt med omkring 300 deltagare. Nytt för i år var att konferensen utökats med ytterligare en halvdag som ägnades åt disciplinärenden, något som berörts en del i media på sista tiden. Stort fokus lades även på ny lagstiftning.

– Såväl förvaltningslagen som den nya dataskyddsförordningen, GDPR, är högaktuella ämnen eftersom det rör sig om ny lagstiftning för i år. Datainspektionen höll en uppskattad föreläsning om de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen och hur dessa påverkar högskolesektorn, säger Jessica Levin.

Ta del av talarnas presentationer

Du hittar talarnas presentationer under respektive programpunkt i programmet nedan. Samtliga presentationer finns också att ladda ner som en enda fil under Relaterad information längst ner på sidan.

Program

Onsdag den 17 oktober

9.00–10.00 Registrering
Kaffe/te och smörgås

10.00–10.15 Inledning
Anders Söderholm, generaldirektör Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

10.15–11.00 GDPR och högskolesektorn
Ulrika Harnesk, jurist Datainspektionen, redogör för de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen och hur dessa regler påverkar högskolesektorn.

Ladda ner presentation

11.00–12.00 Den nya förvaltningslagen
Panelsamtal om den nya förvaltningslagen utifrån frågor som har ställts i förväg av konferens­deltagarna. Medverkande: Christian Sjöstrand, chefsjurist UKÄ; Christina Helmér, chefsjurist Linköpings universitet samt Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist UKÄ.

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45 Parallella seminarier
Seminarium 1: Nästa upplaga av UKÄ:s vägledning Rättssäker examination
Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist UKÄ

Ladda ner presentation

Seminarium 2: Aktuella avgöranden från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) – studentärenden
Marie Stern Wärn, verksjurist UKÄ och huvudföredragande ÖNH

Ladda ner presentation

Seminarium 3: Aktuella avgöranden från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) – anställningsärenden
Pontus Kyrk verksjurist UKÄ och föredragande ÖNH

Ladda ner presentation

13.45–13.55 Paus

13.55–14.40 Parallella seminarier
Seminarium 1: Nästa upplaga av UKÄ:s vägledning Rättssäker examination
Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist UKÄ.

Seminarium 2: Aktuella avgöranden från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) – studentärenden
Marie Stern Wärn, verksjurist UKÄ och huvudföredragande ÖNH

Seminarium 3: Aktuella avgöranden från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) – anställningsärenden
Pontus Kyrk, verksjurist UKÄ och föredragande ÖNH

14.40–15.10 Fika

15.10–15.50 Aktuella frågor inom tillsynen
Christian Sjöstrand, chefsjurist UKÄ, redogör för aktuella frågor inom tillsynen.

15.50–16.00 Sammanfattning av dagen
Christian Sjöstrand, chefsjurist UKÄ

Torsdag den 18 oktober: Disciplinärenden

08.30–9.00 Registrering
Kaffe/te och smörgås

9.00–9.30 Bedöms kvinnor hårdare än män i disciplinärenden?
Pontus Kyrk och Sofia Tiberg, verksjurister UKÄ, redogör för en aktuell undersökning.

Ladda ner presentation

9.30–10.15 Nya sätt att plagiera
Jonas Lundqvist, grundare av och f.d. Creative director, Urkund

Ladda ner presentation

10.15–11.00 Erfarenheter som ledamot i disciplinnämnden
Lars Bejstam, docent, Uppsala universitet

11.00–12.00 Panelsamtal - disciplinärenden
Panelsamtal kring disciplinärenden utifrån frågor som har ställts i förväg av konferensdeltagarna. Medverkande: Lars Bejstam, docent, Uppsala universitet; Richard Ljungqvist, f.d. chefsrådman och lagfaren ledamot av Stockholms universitets disciplinnämnd sedan 2012 samt Eva-Carolina Säfvelin, jur.kand., utredare, Södertörns högskola.

 

Moderator: Pontus Kyrk