Dimensionering i samverkan

26
september

Tid: Onsdag 26 september klockan 10.00-16.00

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

UKÄ har kartlagt lärosätenas samverkan med externa parter om dimensionering av utbildning. Den 26 september 2018 bjöd UKÄ och SUHF tillsammans in till en uppföljande workshop.

UKÄ har kartlagt hur universitet och högskolor samverkar kontinuerligt med externa parter i frågor om dimensionering av utbildning (se länk till rapporten nedan). Kartläggningen visar att det finns en omfattande samverkan om dimensionering, men att samverkan på vissa områden kan förbättras. Hur kan resultaten av kartläggningen användas? Välkommen att diskutera detta på en uppföljande workshop den 26 september.

I april lämnade UKÄ kartläggningen till regeringen. Nu bjuder UKÄ och SUHF tillsammans in till en uppföljande workshop för lärosäten och andra berörda parter. På workshopen presenteras rapporten och resultaten av kartläggningen diskuteras.

Presentationer från workshoppen

Här kan du ladda ner Marie Kahlroths presentation om regeringsuppdraget med kartläggningen samt de inspel som deltagarna gjorde via Mentimeter.

Ladda ner presentation om kartläggningen

Ladda ner Mentimeterbilder

Program

09.30-10.00 Kaffe, te och smörgås

10.00-10.15 Välkomnande
Anders Söderholm, UKÄ och Marita Hilliges, SUHF

10.15-10.45 Presentation av rapporten
Samverkan om dimensionering av utbildning. En kartläggning – rapportering av ett regeringsuppdrag

10.45-11.30 Diskussioner i smågrupper: Lärande utifrån kartläggningen
Vad var mest intressant i kartläggningen – och varför? Var det något som du blev förvånad över? Fanns det något i kartläggningen som fick dig att ändra din tidigare bild av hur samverkan om dimensionering fungerar?

11.30-12.30 Lunch

12.30.13.15 Paneldiskussion – lärande:
Kommentarer till rapporten från representanter för lärosäten, SFS och externa parter

13.15-14.15 Diskussioner i smågrupper: Vad blir nästa steg?
Vad bör lärosätena göra tillsammans för att förbättra samverkan kring dimensionering (utifrån gällande förutsättningar)? Vad bör respektive lärosäte göra för att förbättra samverkan kring dimensionering? Vad bör externa parter göra för att förbättra samverkan kring dimensionering?

14.15-14.45 Kaffe, te och kaffebröd

14.45-15.45 Paneldiskussion – framåtblickande
Kommentarer från företrädare för lärosäten, SFS och externa parter om hur vi går vidare för att förbättra samverkan om dimensionering

15.45-16.00 Avslutning
Anders Söderholm, UKÄ och Marita Hilliges, SUHF